https://www.storyboardthat.com/no/opprett/før-og-etter-arbeidsark
Tilpass og Bruk i Dag!

Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!Før og Etter Regnearkmaler

Hva er før og etter arbeidsark?

Før og etter regneark er grafiske arrangører som hjelper elevene å holde styr på hvordan noe eller noen har endret seg over tid eller etter en hendelse. De er perfekte for en rekke emner og enheter. De er pedagogiske verktøy designet for å forsterke begrepet sekvensering eller kronologisk rekkefølge. De gir barna en visuell representasjon av en sekvens av hendelser, tall eller objekter, og utfordrer dem til å identifisere hva som kommer før og etter et bestemt element i den gitte sekvensen. Disse regnearkene hjelper til med å utvikle kritiske tenkevaner, forbedre kognitive evner og styrke logisk resonnement.

Hvorfor er de viktige og hvordan brukes de best?

De kan brukes til å vise hvordan en karakter, gruppe mennesker eller en setting har endret seg etter en hendelse i en roman, hvordan et sted har endret seg over tid i historien, hvordan molekyler endrer seg i vitenskapen, og så videre. De kan til og med brukes til tallforståelse i matematikk!

De spiller en viktig rolle i utdanningsreisen av flere grunner. De:

  • Fremme sekvenseringsferdigheter: Elever utvikler en grunnleggende forståelse av sekvensering og ordensbegrepet. Denne ferdigheten er avgjørende for ulike fag, inkludert matematikk, leseforståelse, naturfag og historiefortelling.
  • Forbedre kritisk tenkning: Disse arbeidsarkene oppmuntrer elevene til å analysere og evaluere informasjon, og stimulere deres evner til kritisk tenkning. De må nøye observere den gitte sekvensen, identifisere posisjonen til elementene og lage logiske forbindelser.
  • Styrk problemløsningsferdigheter: De gir en utfordring som krever problemløsning. Ved å kunne svare på det som kommer før og etter et gitt element, lærer barna å analysere mønstre, anvende logiske resonnementer og finne løsninger selvstendig.
  • Fremme språkutvikling: Disse arbeidsarkene gir muligheter for språklig berikelse. Etter hvert som elevene arbeider gjennom sekvensene og artikulerer sin forståelse, utvikler de vokabular, styrker setningsstrukturen og forbedrer kommunikasjonsferdighetene.

Fordeler med å bruke før- og etterarbeidsark

Å bruke disse utdelingsarkene i klasserommet gir en rekke fordeler, inkludert:

  • Konseptuell forståelse: De gir en konkret representasjon av sekvensering, som gjør det mulig for elever å forstå konseptet lettere og utvikle et solid grunnlag i logisk rekkefølge.
  • Kognitiv utvikling: Barn trener sine kognitive evner, inkludert observasjon, analyse og problemløsning, og fremmer intellektuell vekst.
  • Ferdighetsoverføring: Ferdighet i sekvensering oppnådd gjennom før og etter arbeidsark kan overføres til ulike akademiske emner, for eksempel matematikk, språkkunst, naturfag og historie, og forbedre den generelle akademiske ytelsen.
  • Uavhengig læring: De gir barna mulighet til å jobbe i sitt eget tempo, og oppmuntrer til autonomi, selvstyrt læring og utvikling av studievaner.
  • Engasjerende og interaktiv læring: Disse regnearkene tilbyr en interaktiv tilnærming til læring, fanger elevenes oppmerksomhet og gjør den pedagogiske opplevelsen morsommere og minneverdig.

Forbedre tidlige matematiske ferdigheter med regneark før og etter tall

Arbeidsark før og etter tall for førskolebarn er verdifulle regneark for matematikk for å lære numeriske begreper til førskolebarn og barnehagebarn. Disse regnearkene gir øvelsesmuligheter for å forbedre tallgjenkjenning, sekvensering av tall og forståelse av numerisk rekkefølge. Med ulike aktiviteter og øvelser å fullføre, støtter de barn i å utvikle viktige ferdigheter for matematikkberedskap.

En måte å bruke regneark for før og etter tall er å lage før og etter regneark ved å bruke gratis maler, en før og etter maker eller online ressurser. Du kan finne før- og ettermaler gratis eller bruke regnearkmakere eller en før- og ettergenerator for å designe arbeidsark skreddersydd for dine spesifikke undervisningsmål. Disse verktøyene lar deg legge inn tallene, velge formatet og inkludere ytterligere aktiviteter eller instruksjoner.

Når du bruker før- og etterarbeidsark, er det viktig å ta hensyn til læringsbehovene og -evnene til alle elever. Førskolebarn og barnehagebarn kan ha nytte av praktiske aktiviteter som involverer å fylle inn de manglende tallene, bruke talllinjer for å identifisere før og etter tall, eller delta i interaktive spill som forsterker tallgjenkjenning. Disse aktivitetene gir en praktisk og engasjerende tilnærming til undervisning før og etter konsepter.

For å lære barna før og etter tall effektivt, er det nyttig å inkludere en rekke aktiviteter utover tallregneark. Å engasjere seg i praktiske aktiviteter for å lære tall før og etter, for eksempel talllinjespill, øvelser for å fylle ut den manglende sekvensen og interaktive regneark, fremmer en interaktiv og effektiv læringsopplevelse.

Forbedre læring på tvers av fag

Det er flere måter lærere kan bruke disse verktøyene på på tvers av ulike fagområder. Ved å demonstrere tverrfaglige anvendelser av før og etter arbeidsark, kan lærere vise frem sin allsidighet og forsterke viktige konsepter på tvers av ulike fagområder. Denne tilnærmingen fremmer en helhetlig og integrert tilnærming til læring, slik at elevene kan se relevansen av før- og etterkonseptet i ulike disipliner. Det gir også muligheter for studentene til å øve på og anvende sin forståelse av før og etter i ulike sammenhenger, og styrke deres generelle forståelse og beholde konseptet.

Lærere kan demonstrere den allsidige bruken av før- og etterarbeidsark, inkludert utskrivbare arbeidsark før og etter nummer, på tvers av ulike fagområder på følgende måter:

Matte

Lærere kan bruke disse gratis regnearkene til å lære bort numeriske begreper, for eksempel tallsekvensering, numerisk rekkefølge og manglende tall. Elevene kan øve seg på å identifisere tall som kommer før og etter et gitt tall, fylle ut en manglende tallrekke, eller ordne tall i rekkefølge. Disse aktivitetene styrker matematikken deres samtidig som de forsterker begrepet før og etter.

Språkkunst

De kan innlemmes i språkkunsttimer for å forsterke begrepet kronologisk rekkefølge i historiefortelling eller skriving. Elevene kan bruke arbeidsarkene til å organisere hendelser i en historie eller fortelling i riktig rekkefølge, og sikre en logisk flyt og sammenheng i skrivingen. Dette bidrar til å utvikle deres forfatterskap og deres forståelse av før- og etterbegrepet i en litterær kontekst.

Vitenskap

De kan være verdifulle i naturfagtimer for å lære begrepet årsak og virkning. Studentene kan analysere scenarier eller eksperimenter, identifisere før- og ettereffekter av forskjellige variabler eller endringer. Dette bidrar til å utvikle kritisk tenkning og en forståelse av årsak-virkning-forhold, som er avgjørende i vitenskapelige undersøkelser.

Sosiale studier

De kan brukes i samfunnsfag for å utforske historiske tidslinjer og hendelser. Barn kan bruke arbeidsarkene til å plassere historiske hendelser eller figurer i riktig kronologisk rekkefølge, og hjelpe til med å forstå og beholde historiske fakta og sekvenser. Denne aktiviteten forbedrer deres forståelse av historiske sammenhenger og hendelsesforløpet.

Musikk

I musikkundervisning kan disse utdelingsarkene brukes til å undervise i notasjon og rytme. Elevene kan trene på å identifisere slagene som kommer før og etter en gitt tone eller hvile, og hjelpe dem med å utvikle en sterk følelse av musikalsk timing og rytmisk nøyaktighet. Denne aktiviteten forbedrer deres musikalske forståelse samtidig som den forsterker begrepet før og etter i en musikalsk kontekst.

Kroppsøving

Disse verktøyene kan brukes i kroppsøving for å lære bort bevegelsessekvenser eller øvelser. Elevene kan følge instruksjonene på regnearket, utføre handlinger i riktig rekkefølge, fremme koordinering og forsterke konseptet med sekvensielle bevegelser. Denne aktiviteten forbedrer deres motoriske ferdigheter samtidig som den forsterker begrepet før og etter i en fysisk sammenheng.


Hvordan Lage før og Etter Arbeidsark

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Function host is not running.

Function host is not running.
6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!


Enda mer Storyboard That ressurser og gratis utskrifterLykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Før- og Etterarbeidsark

Hvordan hjelper før- og etterarbeidsark barn å lære tall?

De hjelper barn å lære tall ved å gi øvelse i å identifisere tall som kommer før og etter et gitt tall, fylle inn manglende tall og sekvensere tall. De forsterker tallgjenkjenning, numerisk rekkefølge og bidrar til å utvikle telling, tallgjenkjenning og sekvenseringsferdigheter hos førskolebarn og barnehagebarn.

Hva er noen praktiske måter å forsterke begrepene før og etter i hverdagen?

Praktiske måter å forsterke begrepene før og etter i hverdagen inkluderer å diskutere rekkefølgen på daglige aktiviteter, organisere gjenstander eller leker i rekkefølge, og involvere barn i aktiviteter som krever å følge trinn eller instruksjoner. Dette kan gjøres gjennom spill, daglige rutiner og praktiske erfaringer som oppmuntrer barn til å bruke begrepene før og etter i virkelige situasjoner.

Kan før- og etteroppgaveark brukes til eldre elever for å styrke tallforståelse og regneferdigheter?

Ja, de kan brukes til eldre elever for å styrke tallforståelse og aritmetiske ferdigheter. De kan tilpasses for å øve på tallmønstre, talloperasjoner eller å løse ligninger med manglende tall. Ved å inkludere mer komplekse tall og matematiske operasjoner, kan før- og etterarbeidsark imøtekomme behovene til eldre elever og styrke deres forståelse av numeriske begreper. Bruk vår før- og etterskaper for å lage din egen i dag!

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/før-og-etter-arbeidsark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office