https://www.storyboardthat.com/no/opprett/føre-til-og-effekt-regneark

Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!


Hva er et årsak og virkning-arbeidsark?

Et arbeidsark for årsak og virkning hjelper elevene med å skissere sekvensen av en hendelse og virkningen hendelsen har på karakterer eller personer. Et arbeidsark som samsvarer med årsak og virkning er et verktøy som brukes i utdanning for å hjelpe til med å lære om forholdet mellom hendelser, handlinger og deres konsekvenser. Disse regnearkene inkluderer vanligvis en rekke scenarier eller utsagn som beskriver en situasjon, og studenten blir bedt om å identifisere årsaken(e) og virkningen(e) av den situasjonen.

Eksempler på årsak og virkning kan gi et scenario som å ikke studere til en stor test. Studenten ble deretter bedt om å identifisere årsaken (de studerte ikke) og effekten (de gjorde det ikke bra på testen). Det finnes en rekke forskjellige typer årsak- og virkningsmaler tilgjengelig, inkludert øvelser for forskjellige klassetrinn og maler som kan tilpasses. Noen maler kan inneholde bilder eller diagrammer for å hjelpe til med å øve og bedre forstå årsak- og virkningssammenhengene som presenteres.

Hvorfor er de viktige og hvordan brukes de best?

Årsak- og virkningsøvelser ber elevene undersøke hvordan sekvensen av en hendelse kan føre til spesifikke konsekvenser eller resultater. Elevene skal kunne forstå og forklare sammenhengen mellom de to. Disse malene hjelper ikke bare med å definere hendelsen og konsekvensene, men hjelper dem også med å konstruere en årsak og virkning skissemal som viser de logiske årsakene til hvorfor konsekvensene oppstår. Dette er en verdifull ferdighet som kan brukes på mange forskjellige områder av livet, inkludert problemløsning og beslutningstaking.

Den beste måten å bruke årsak og virkning på er å integrere dem i en større leksjon eller enhet om et bestemt emne. For eksempel, hvis en lærer underviser en enhet om den amerikanske revolusjonen, kan de bruke arbeidsark for årsak og virkning for å forstå årsakene til at kolonistene bestemte seg for å gjøre opprør mot britisk styre og virkningene opprøret hadde på både koloniene og det britiske imperiet .

I tillegg kan de brukes til å støtte oppbygging av leseferdigheter og forståelse. Ved å analysere årsak- og virkningsforhold i en historie eller artikkel, kan barna bedre forstå teksten og dens betydning. Dette er spesielt nyttig for lesere som sliter som kan ha problemer med slutninger og analyser.

For å få mest mulig ut av årsaks- og virkningsarkene er det viktig å gi klassen en rekke forskjellige scenarier og situasjoner å analysere. De bør også utformes med riktig klassetrinn i tankene, slik at elevene kan engasjere seg i materialet og øve ferdighetene sine på et passende nivå.

Tips å vurdere når du lager gratis arbeidsark for årsak og virkning med Storyboard That

Når du konstruerer et tomt arbeidsark for årsak og virkning, er det flere elementer som bør vurderes for å sikre at det er effektivt og engasjerende, og at elevene mestrer innholdet. Disse tipsene kan også gjelde selv når du lager andre typer utdelinger. Her er noen viktige elementer du bør huske på:

 • Relevant innhold: Scenariene og påstandene som presenteres i arbeidsarket bør være relevante for emnet som studeres og passende for klassetrinn.
 • Klart og konsist språk: Språket som brukes i arbeidsarket skal være lett å forstå og fritt for unødvendig sjargong eller komplekst ordforråd.
 • Variasjon av scenarier: For å holde elevene engasjerte og interesserte, er det viktig å inkludere en rekke forskjellige scenarier som dekker forskjellige emner og situasjoner.
 • Visuelle hjelpemidler: Bilder eller diagrammer kan bidra til bedre å forstå årsak- og virkningsforhold som presenteres.
 • Konsistens: Formatet og strukturen bør være konsistent hele veien for å unngå forvirring og sikre at de er enkle å følge.
 • Passende vanskelighetsgrad: Regnearket skal være utfordrende nok til å fremme kritisk tenkning og problemløsningsferdigheter, men ikke så vanskelig at det blir frustrerende eller overveldende.

Ved å vurdere disse elementene når de designer fra et tomt årsak og virkning-regneark, kan lærere lage et verktøy som er effektivt, engasjerende og verdifullt for elevene.

Hvorfor er årsaks- og virkningsark effektive?

Årsak og virkning regneark er effektive fordi de hjelper elever med å utvikle kritisk tenkning og analytiske ferdigheter. Ved å analysere en situasjon og identifisere dens årsak(er) og virkning(er), er elevene i stand til å knytte sammenhenger og forstå hvordan hendelser henger sammen. Dette er en verdifull ferdighet som kan brukes på mange forskjellige områder av livet, inkludert problemløsning og beslutningstaking.

I tillegg kan de brukes til å støtte leseforståelse. Ved å analysere årsakssammenhenger i en historie eller artikkel kan elevene bedre forstå teksten og dens betydning. Dette er spesielt nyttig for lesere som sliter som kan ha problemer med slutninger og analyser.

Årsak og virkning regneark er også effektive fordi de gir en strukturert måte for klassen din å øve på ferdighetene sine. Instruksjonene inkluderer ofte en rekke forskjellige scenarier og situasjoner som elevene kan analysere, noe som bidrar til å holde dem engasjert og interessert i materialet.

Videre kan de brukes på tvers av ulike klassetrinn og fagområder, noe som gjør dem til et allsidig verktøy for lærere. Ved å inkludere årsak- og virkningsoppgaver i leksjoner og enheter, kan lærere hjelpe elever med å utvikle en dypere forståelse av et emne og fremme kritisk tenkning og problemløsningsevner.

Totalt sett er årsak- og virkningsark effektive fordi de gir elevene en strukturert måte å øve på ferdighetene sine, støtte leseforståelse og fremme kritisk tenkning og problemløsningsevner.

Årsak og virkning Ideer for regneark

Barnehage

 • I en naturfagstime om planters livssyklus kan klassen din fullføre et årsak og virkning-arbeidsark for å forstå hvordan et frø vokser til en plante, og hvilke faktorer som kan påvirke veksten.
 • I en mattetime om grunnleggende addisjon og subtraksjon, kan elevene fylle ut et årsak og virkning-arbeidsark for å forstå hvordan disse operasjonene henger sammen og hvordan den ene kan brukes til å løse problemer relatert til den andre.

Barneskole

 • I en språkkunsttime er det forskjellige måter å tilordne aktiviteter for elevene å øve på årsak og virkning. Elever i 3. klasse, for eksempel, kunne lese en årsak og virkning passasje og identifisere årsak og virkning sammenhenger i plottet. De kan også lage sin egen årsak og virkning setning eller setninger ved å bruke oppgitte ledetekster. Til slutt kunne de lage en quiz med en svarnøkkel og gi partneren sin å fullføre!
 • I en samfunnskunnskapstime kunne elevene gjennomføre en oppgave om årsak og virkning. Elever i 2. klasse kan kartlegge effekten av en historisk hendelse. For eksempel kan de studere årsakene og virkningene av den amerikanske revolusjonen, fylle ut diagrammet med hendelser som Boston Tea Party og signeringen av uavhengighetserklæringen.

Ungdomsskole og videregående skole

 • I en historietime om borgerkrigen kunne elevene fylle ut et årsak og virkning-arbeidsark for å analysere de grunnleggende årsakene til konflikten og hvordan den påvirket landets utvikling i årene som fulgte.
 • I en økonomitime om tilbud og etterspørsel kan elevene fylle ut et årsak og virkning-arbeidsark for å analysere hvordan endringer i tilbud eller etterspørsel kan påvirke prisene og økonomien som helhet.


Hvordan Lage et Årsak- og Virkningsdiagram

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har farge-, svart-hvitt-, portrett- eller landskapsmaler. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke spørsmål og bilder, og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig med regnearket, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!


Enda mer Storyboard That ressurser og gratis utskrifterLykkelig skaperverk!


Vanlige spørsmål om årsak og virkning arbeidsark

Hvordan kan årsaks- og virkningsark brukes til å forbedre leseforståelse?

Årsak og virkning regneark kan være et verdifullt verktøy for å forbedre leseforståelse. Ved å bruke disse regnearkene kan elevene utvikle sin evne til å analysere og forstå sammenhengene mellom hendelser i en tekst. Noen få spesifikke måter årsak og virkning regneark kan brukes til å forbedre leseforståelse er:

 • Identifiser og analyser årsaks- og virkningsforhold: Bruk et årsaks- og konsekvensark for å identifisere og analysere sammenhengene mellom hendelser i en tekst. Ved å gjøre det kan de bedre forstå historiens handling og få dypere innsikt i karakterene og deres motivasjoner.
 • Forutsi utfall: Årsaks- og konsekvensark kan også hjelpe elevene med å øve seg på å lage spådommer om hva som vil skje videre i en historie. Ved å forstå årsakene og virkningene av visse hendelser, kan elevene mer nøyaktig forutsi hvordan historien vil utfolde seg.
 • Koble til personlige erfaringer: Elever kan bruke arbeidsark for årsak og virkning for å koble hendelsene i en tekst med ting som har skjedd med dem i deres egne personlige opplevelser. Dette hjelper dem å utvikle empati og forholde seg til karakterene i historien på et dypere nivå.

Hvilke strategier kan lærere bruke for å differensiere årsaks- og virkningsark for elever med ulike læringsbehov eller -evner?

Å differensiere årsaks- og virkningsark er avgjørende for å møte behovene til alle elever i et klasserom. Årsak og virkning arbeidsark for 3. klassinger kan til og med skilles fra årsak og virkning oppgaveark for 4. klassinger. Her er noen strategier som lærere kan bruke for å differensiere årsaks- og virkningsark for elever med ulike læringsbehov eller -evner:

 • Gi forskjellige vanskelighetsgrader: Lærere kan lage forskjellige versjoner av samme årsak- og virkningsark med varierende vanskelighetsgrader. Elevene kan deretter velge regnearket som passer best til deres ferdighetsnivå eller evne.
 • Bruk visuelle hjelpemidler: Lærere kan bruke visuelle hjelpemidler, for eksempel grafiske arrangører, for å hjelpe elevene bedre å forstå årsak- og virkningsforhold. Visuelle hjelpemidler kan være spesielt nyttige for elever med lærevansker eller de som er visuelle elever.
 • Endre teksten: Lærere kan modifisere teksten på arbeidsarket for årsak og virkning for å matche lesenivået til hver elev. For eksempel kan elever med lavere lesenivå få enklere tekster med færre komplekse setninger.

Hvordan kan årsak- og virkningsark integreres i leksjoner for fag utenfor språkkunst, som samfunnsfag eller naturfag?

Årsak og virkning arbeidsark kan integreres i ulike fag utover språkkunst, inkludert samfunnsfag og vitenskap, ved å identifisere årsak-og-virkning-forhold innenfor deres respektive kontekster. For eksempel, i samfunnsfag kan lærere bruke årsaks- og virkningsark for å utforske virkningen av historiske hendelser på samfunnet. I naturfag kan elevene lære om årsaker og virkninger av naturfenomener som klimaendringer eller vulkanutbrudd. I tillegg kan lærere innlemme årsaks- og virkningsark som et verktøy for dataanalyse i naturvitenskapelige eksperimenter eller for å utforske årsak- og virkningsforhold i samfunnsvitenskapelig forskning.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/føre-til-og-effekt-regneark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office