https://www.storyboardthat.com/no/opprett/sosialfag-grafiske-arrangører
Tilpass og Bruk i Dag!

Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!


Samfunnsfag Grafisk Arrangør-arbeidsark

Hva er samfunnsfags grafiske arrangører?

De er et svært effektivt og engasjerende verktøy å bruke i klasserommet. De presenterer informasjon på en visuelt klar og kortfattet måte, og når de brukes, kan de hjelpe elevene med å lære og beholde informasjon om komplekse emner, termer og ideer. Grafiske arrangører for er spesielt skreddersydd for dette emnet og kan redigeres for å reflektere den spesifikke tidsperioden og emnet du underviser! Disse visuelle representasjonene hjelper elevene med å organisere, illustrere og kommunisere ideer presentert i samfunnsfag.

Hvorfor er de viktige og hvordan brukes de best?

De er kreative former for visuelle verktøy som hjelper elevene med å forstå og analysere komplekse emner. Noen typer av disse arrangørene inkluderer konseptkart, tidslinjer, Venn-diagrammer og ankerdiagrammer. De fungerer som et rammeverk for elevene til å organisere kunnskapen sin, brainstorme ideer og kategorisere informasjon. Når elevene lærer ny informasjon om et sted, en kultur eller et historisk emne, kan det være nyttig for dem å ha et sted å holde styr på viktig informasjon. Det gjør gjennomgang for quizer og tester, forskningsprosjekter og notater enklere og mindre stressende!

Tips om bruk av grafiske arrangører for samfunnsfag for lærere

 • Utnytt en variasjon: Inkluder kreative regneark spesielt utviklet for samfunnsfag. Dette kan inkludere konseptkart, tidslinjer, Venn-diagrammer, årsak-og-virkning-diagrammer og KWL-diagram (Know, Want to Know, Learned). Å bruke en rekke arrangører bidrar til å imøtekomme ulike læringsstiler og øker elevenes engasjement.
 • Juster med relevante emner: Velg grafiske arrangører som stemmer overens med spesifikke samfunnsfag-emner eller -temaer. For eksempel kan en tidslinjearrangør brukes til å kartlegge historiske datoer, mens et Venn-diagram kan brukes til å sammenligne og kontrastere ulike kulturer eller sivilisasjoner. Å skreddersy arrangørene til innholdet som studeres forbedrer forståelse og kritisk tenkning.
 • Fremme aktiv læring og samarbeid: Oppmuntre elevene til å delta aktivt i å fylle ut regnearket. Bruk samarbeidsstrategier som gruppearbeid eller tenke-par-del-aktiviteter for å fremme diskusjon og informasjonsdeling. Dette gjør at elevene kan konstruere kunnskap sammen og få ulike perspektiver.
 • Stillas: Gi grafiske organisasjonsmaler eller veiledninger for samfunnsfag som hjelper elevene med å navigere og organisere tankene sine effektivt. Stillas prosessen ved å modellere hvordan du fullfører arrangøren, fremheve nøkkelelementer og gi eksempler. Frigjør gradvis ansvaret til elevene etter hvert som de blir dyktigere i å bruke arrangørene selvstendig.
 • Inkluder visuelle elementer og fargekoding: Forbedre den visuelle appellen ved å inkludere relevante bilder, symboler eller ikoner. Oppmuntre elevene til å bruke fargekoding for å representere ulike kategorier eller temaer i arrangøren. Visuelle elementer hjelper til med minneoppbevaring og organisering av informasjon.
 • Oppmuntre til kritisk tenkning og analyse: Få elevene til å gå utover enkel tilbakekalling av informasjon og engasjere seg i tenkning av høyere orden. Bruk utdelingsarkene til å veilede elevene i å analysere primærkilder, vurdere historiske perspektiver eller identifisere årsak-og-virkning-forhold. Dette utvikler tankeferdigheter og oppmuntrer elevene til å gå dypere inn i spesifikke emner.
 • Bruk som studieverktøy: Oppmuntre studentene til å gjennomgå og studere de ferdige grafiske arrangørene som et studieverktøy før vurderinger eller eksamener. Den visuelle organiseringen av informasjon hjelper elevene med å gjennomgå nøkkelbegreper, sammenhenger og detaljer, og forsterker deres forståelse av innholdet.
 • Gi fleksibilitet og tilpasningsevne: Gi mulighet for fleksibilitet i hvordan elevene bruker disse regnearkene. Noen foretrekker kanskje digitale versjoner, mens andre kanskje foretrekker penn og papir. Tilby alternativer som passer individuelle preferanser og læringsstiler, fremme eierskap og personalisering av læringsopplevelsen.

Fordeler med å bruke grafiske arrangører i klasserommet

 1. Forbedre forståelse og oppbevaring: De hjelper elevene med å visualisere informasjon, noe som gjør det lettere for dem å forstå og huske hovedideen og støttende detaljer. Ved å organisere ideer romlig, kan elevene se relasjonene mellom ulike deler av informasjon, noe som fremmer en dypere forståelse av emnet.
 2. Fremme av kritisk tenkning: De oppmuntrer til dette når elevene analyserer primærkilder, sammenligner og kontrasterer historiske datoer og vurderer årsak-og-virkning-forhold. Elevene kategoriserer informasjon, identifiserer mønstre og knytter sammenhenger.
 3. Tilrettelegging for samarbeidslæring: De lar elevene samarbeide og delta i meningsfulle diskusjoner. De kan dele ideer, sammenligne perspektiver og jobbe sammen for å lage omfattende grafiske arrangører. Denne samarbeidstilnærmingen fremmer aktivt engasjement og en dypere forståelse.
 4. Støtte elever med lærevansker: De gir en visuell struktur som hjelper elever med lærevansker bedre å organisere tankene sine og forstå informasjon. Den visuelle naturen til grafiske arrangører hjelper studentene med å behandle og forstå komplekse emner.
 5. Inkorporering av grafiske arrangører for samfunnsfag i undervisningen

  Aktiviteter før leksjonen

  De kan brukes som aktiviteter før leksjonen for å aktivere elevenes forkunnskaper og stimulere til idédugnad. Studentene kan fylle ut tomme grafiske arrangører for samfunnsfag, og notere hva de allerede kan og hva de ønsker å lære.

  Notat og oppsummering

  Under forelesninger eller lesninger kan studentene bruke grafiske arrangører til å ta organiserte notater og oppsummere hovedpunktene. De kan lage kart eller flytskjemaer for å fange og organisere nøkkelinformasjon.

  Sammenligne og kontrast

  Arrangører som Venn-diagrammer og T-diagrammer er nyttige for studenter å sammenligne og kontrastere historiske tider, sivilisasjoner eller kulturer. Elevene kan identifisere og illustrere likheter og forskjeller mellom ulike emner.

  Årsak-og-virkningsanalyse

  Arrangører som flytskjemaer eller årsak-og-virkning-diagrammer hjelper elevene å forstå sammenhengen mellom faktorer i samfunnsfag. Studentene kan analysere årsaker og virkninger av tider i historien, slik at de kan forstå komplekse sosiale fenomener.

  Vurdering og refleksjon

  Lærere kan bruke grafiske organiserere som vurderingsverktøy for å måle elevenes forståelse av relevante begreper. Studentene kan fylle ut tomme grafiske arrangører for å demonstrere kunnskapen sin, organisere tankene sine og vise frem forståelsen deres.

  Tips for å lage grafiske arrangører

  1. Bestem hensikten og emnet: Start med å identifisere formålet og det spesifikke tverrfaglige emnet det vil ta opp. Vurder nøkkelbegrepene og sammenhengene du vil legge vekt på.
  2. Velg passende grafisk organiseringstype: Velg en mal som passer best til formålet og emnet. Alternativene inkluderer konseptkart, tidslinjer, Venn-diagrammer og årsak-og-virkning-diagrammer. Hver type gir unike fordeler for å organisere informasjon og fremheve relasjoner.
  3. Design strukturen: Lag en klar og logisk struktur. Bruk overskrifter, underoverskrifter og etiketter for å veilede elevene i å forstå de forskjellige delene og kategoriene. Dette sikrer at informasjonen er organisert og enkel å følge.
  4. Inkluder visuelle elementer: Gjør dem visuelt tiltalende ved å inkludere farger, ikoner eller relevante bilder. Visuelle signaler kan hjelpe elevene bedre å forstå og huske informasjon samtidig som den gjør den grafiske arrangøren engasjerende og minneverdig.
  5. Inkluder seksjoner for forskjellige disipliner: For å lette tverrfaglige studier, inkluderer seksjoner i regnearket som tilsvarer ulike disipliner relatert til emnet. Dette lar elevene inkludere informasjon fra ulike fag og se sammenhengen mellom kunnskap.
  6. Differensiere seksjoner for å fremheve forskjeller: Lag seksjoner spesielt dedikert til å fremheve hvordan disipliner er forskjellige. Dette kan gjøres gjennom kontrasterende farger, etiketter eller spesifikke spørsmål. Å understreke dette fremmer oppmuntrer studentene til å analysere ulike perspektiver.
  7. Gi plass for kommunikasjon og samarbeid: Tildel plass for elevene til å skrive eller tegne ideene sine. Dette gir mulighet for kommunikasjon og samarbeid mellom gruppemedlemmer eller når man diskuterer arrangøren som en klasse. Oppmuntre elevene til å dele sin innsikt og tolkninger.
  8. Bruk primærkilder: Hvis aktuelt, inkorporer primærkilder som historiske dokumenter eller gjenstander. Dette hjelper studentene å koble seg direkte til kildene og analysere dem innenfor tverrfaglig kontekst. Ta med mellomrom for å sitere eller referere til disse kildene.
  9. Vurder forståelse: Vurder forståelsen av det tverrfaglige emnet ved å vurdere deres evne til å fylle ut de grafiske arrangørene nøyaktig og effektivt. Vurder å gi tilbakemelding for å hjelpe elevene med å forbedre organisasjonen sin.

  Mer storyboard med ressurser og gratis utskrifter


  Hvordan Lage Grafiske Arrangører for Samfunnsfag

  1

  Velg en av de Forhåndslagde Malene

  Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

  2

  Klikk på "Kopier mal"

  Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

  3

  Gi Regnearket Ditt et Navn!

  Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

  4

  Rediger Regnearket Ditt

  Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

  5

  Klikk "Lagre og avslutt"

  Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

  6

  Neste Skritt

  Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!  Lykkelig skaperverk!


  Ofte stilte spørsmål om grafiske arrangører for samfunnsfag

  Hvordan kan grafiske arrangører brukes til å støtte elevene i å knytte koblinger mellom primærkilder og historiske hendelser?

  Disse arrangørene kan være kraftige verktøy for å støtte barn i å skape forbindelser mellom primærkilder og historiske hendelser i samfunnsfag. En effektiv tilnærming er å bruke en tidslinjegrafisk arrangør. Studentene kan plassere primærkilder langs tidslinjen ved å bruke tomme grafiske arrangører for samfunnsfag, og kommentere hver kilde med relevante detaljer. Denne prosessen lar barn visuelt se forholdet mellom kildene og hendelsene, noe som muliggjør en dypere forståelse av hvordan primærkilder informerer vår forståelse av historien. Det er verdt å merke seg at det er forskjellige ressurser tilgjengelig som gir gratis grafiske arrangører for samfunnsfag som lærere kan bruke i klasserommet.

  Er det spesifikke grafiske arrangører som fungerer godt for å fremme sammenligne- og kontrastaktiviteter i samfunnsfag?

  Ja. En effektiv grafisk arrangør er Venn-diagrammet. Venn-diagrammet består av to eller flere overlappende sirkler, der hver sirkel representerer et spesifikt emne eller konsept. Elevene kan liste opp egenskapene eller egenskapene til hvert emne i den tilsvarende sirkelen og identifisere de delte egenskapene i det overlappende området. Dette lar elevene visuelt sammenligne og kontrastere funksjonene til ulike emner, og hjelpe dem med å identifisere likheter og forskjeller. En annen grafisk arrangør som fungerer godt for sammenlignings- og kontrastaktiviteter, er T-diagrammet eller et dobbeltkolonnediagram. Barn kan liste opp egenskapene eller nøkkelpunktene til hvert emne i separate kolonner og deretter analysere og sammenligne informasjonen side ved side. Dette muliggjør en tydelig sammenligning av likheter og forskjeller mellom temaene. Ved å bruke disse grafiske arrangørene kan studentene utvikle kritisk tenkning, analysere flere aspekter ved forskjellige emner og få en dypere forståelse av sammenhengene og forskjellene mellom dem.

  Hva er noen eksempler på kreative grafiske arrangører som kan brukes spesifikt for disse emnene?

  Det er flere eksempler på kreative grafiske arrangører som kan brukes spesifikt til samfunnsfag. Et eksempel er konseptkartet, der elever visuelt kan organisere og koble sammen ulike konsepter, hendelser eller historiske personer. De kan bruke piler, linjer eller koblinger for å demonstrere forhold mellom de ulike elementene. Et annet eksempel er Frayer-modellen, som består av et diagram med fire kvadrater. Elevene kan skrive hovedbegrepet eller begrepet i midtruten og fylle ut de andre rutene med definisjoner, eksempler og ikke-eksempler knyttet til begrepet. Dette bidrar til å utdype forståelsen av konseptet og dets kontekst innen samfunnsfag. I tillegg kan PMI-diagrammet (pluss, minus, interessant) brukes til å analysere ulike aspekter ved et samfunnsfagsemne. Studentene kan identifisere de positive aspektene eller fordelene, negative aspekter eller ulemper, og interessante eller tankevekkende elementer knyttet til emnet. Dette oppmuntrer til kritisk tenkning og omfattende analyse. Disse kreative grafiske arrangørene gir studentene alternative måter å representere og behandle informasjon, fremme engasjement og dypere forståelse av samfunnsfag.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/sosialfag-grafiske-arrangører
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office