Søg
 • Søg
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/da/articles/e/episk-helten


Episk helte definition

Hovedpersoner kommer i mange varianter. Nogle er relaterbare og nemme at identificere sig med. Andre kæmper konstant og er nemme at sympatisere med. En arketypisk hovedperson er den "episke helt", en hovedperson med imponerende overmenneskelige evner, der fuldfører ærefrygtindgydende gerninger som at tage en kamp med overmenneskelige fjender. Det var grækerne, der først definerede hovedpersonen kendt som en episk helt. Disse helte i en tragedie skal fremkalde en følelse af heltemod hos publikum gennem legendarisk, ærefrygtindgydende historie. En episk helt skal være en, hvis formue er skabt af hans egne beundrede karakteristika. Mange af de berømte episke poesi, såsom Odysseen og Iliaden, indeholder disse større helte og deres gerninger. Kong Arthur, Beowulf, Siegfried, Gilgamesh og Rama er alle eksempler på episke helte.Hvad er kendetegnene ved en episk helt?

De syv træk ved en episk helt

Alle episke helte eller episke karakterer har de samme episke heltekvaliteter. Ifølge de episke litterære definitioner er disse karakteristika som følger:

 1. Ædel fødsel: Normalt en konge, prins, halvgud eller gudelignende adelsmand af en eller anden kapacitet.
 2. Overmenneskelige evner: Den dygtige kriger har potentialet til storhed baseret på deres egenskaber, f.eks. list, tapperhed, ydmyghed, visdom, dyd, hvilket får dem til at synes at have overmenneskelige evner og overmenneskelig styrke.
 3. Stor rejsende: Kendt for at rejse til en anden verden eller tage på en farefuld rejse til eksotiske steder ved valg eller tilfældigheder, normalt for at kæmpe mod det onde.
 4. Uovertruffen kriger: Har typisk ry for at være en figur, der er større end livet, selv før historiens begyndelse.
 5. Kulturlegende: Før en episk helt kan blive alment kendt, skal han først være en legende i sin kultur.
 6. Ydmyghed: Helten udfører store gerninger for deres egen skyld frem for ære, og de demonstrerer ydmyghed. Helte, der praler eller udviser hybris, kan blive straffet og ydmyget.
 7. Kæmper mod overnaturlige væsner: De overmenneskelige fjender og forhindringer, han møder, er normalt overnaturlige væsener, f.eks. Grendel, Poseidon eller en kyklop.

Eksempler på episke helte

De fleste episke helte er større end livet, besidder heroiske kvaliteter og legemliggør værdierne i deres kultur. Her er nogle eksempler på episke helte:

 • Beowulf: Hovedpersonen i det gamle engelske episke digt "Beowulf." Han er en kriger, der kæmper mod monstre og bliver en konge.
 • Odysseus: Den centrale figur i Homers episke digt "Odysseen". Han er en græsk helt, der står over for mange udfordringer på sin rejse hjem fra den trojanske krig og har alle træk fra en episk helt.
 • Gilgamesh: Hovedpersonen i det mesopotamiske episke digt "Epos om Gilgamesh." Han er en magtfuld konge, der begiver sig ud på en søgen efter evigt liv.
 • Achilles: Fra Homers episke digt "Iliaden" er helten Achilles kendt for sin utrolige styrke og regnes for sin tids største kriger.
 • Arjuna: Fra det hinduistiske epos "Mahabharata" er han en dygtig bueskytte og kriger, der skal stå over for et moralsk dilemma før et stort slag.
 • Kong Arthur: Denne legende var kongen af Storbritannien, der optræder i mange middelalderlige fortællinger og romancer. Han er kendt for sin tapperhed, sin retfærdighedssans og sit kloge lederskab.

Dette er blot nogle få eksempler på episke helte fra forskellige kulturer og tidsperioder.


Hvorfor lære eleverne om episke helte?

Episke helte bliver ofte undervist i litteratur- og historieklasser af forskellige årsager. Her er et par mulige årsager:

 • Kulturel betydning: Episke helte kommer ofte fra gamle kulturer og samfund, der ikke længere eksisterer. At studere episke helte giver os mulighed for at få indsigt i disse kulturer og de værdier, de holdt højt.
 • Litterær analyse: Episke helte er ofte hovedpersonerne i episke digte eller fortællinger, som er betydningsfulde litterære værker i sig selv. Ved at studere episke helte kan vi lære om litterære teknikker såsom metafor, symbolik og karakterisering.
 • Moralske lektioner: Episke helte legemliggør ofte visse dyder såsom mod, loyalitet og udholdenhed. Ved at studere deres historier kan vi lære værdifulde moralske lektier og anvende dem i vores eget liv.
 • Historisk kontekst: Mange episke helte er baseret på virkelige historiske personer eller begivenheder. At studere dem kan give os en bedre forståelse af den historiske kontekst, de levede i.

Samlet set kan studiet af episke helte hjælpe os med at få en dybere forståelse af litteratur, historie og den menneskelige tilstand.


Sådan Lærer du Elever om Episke Helte

1

Introducer Konceptet med Episke Helte

Start med at definere, hvad en episk helt er, og giv nogle episke helteeksempler fra litteratur eller mytologi. Forklar træk ved en episk helt, der gør en helt "episk", såsom styrke, mod, intelligens og ædle kvaliteter.

2

Læs og Analyser Episke Digte Eller Historier

Vælg et episk digt eller en historie såsom Beowulf , Iliaden eller Odysseen , og læs det sammen med dine elever. Tilskynd dem til at tage noter og analysere historien, mens de læser. Diskuter eposets temaer, karakterer og plot, og hvordan de relaterer sig til heltens rejse.

3

Analyser heltens rejse

Heltens rejse er et gennemgående tema i episk litteratur. Diskuter stadierne af heltens rejse, såsom kaldet til eventyr, indvielsen, udfordringerne og hjemkomsten. Bed eleverne om at identificere disse stadier i den episke historie, de læser.

4

Sammenlign og Kontrast Epic Heroes

Lad eleverne sammenligne og kontrastere forskellige episke helte fra forskellige historier. Dette kan gøres gennem gruppediskussioner, klassedebatter eller individuelle essays. Tilskynd dem til at analysere lighederne og forskellene mellem heltene og deres rejser.

5

Skab din egen episke helt

Bed eleverne om at skabe deres egen episke helt, komplet med deres egen rejse, udfordringer og karaktertræk. Lad dem præsentere deres helt for klassen og forklare, hvorfor de valgte bestemte kvaliteter og egenskaber.


Generelt kan undervisning om episke helte være en sjov og interaktiv måde at engagere eleverne i litteratur og mytologi. Ved at analysere episke digte og historier og skabe deres egne helte, kan eleverne udvikle kritiske tænkeevner og en dybere forståelse af heltens rejse. Se vores eksempellektion nedenfor!


Eksempel på Epic Hero Lektionsplan

Oversigt over lektionen

Hvad er en episk helt, og hvordan ved jeg, hvem de er? Lær eleverne det litterære redskab og bed dem om at tænke dybt over deres egenskaber, og hvordan de påvirker værket som helhed.

Tid: 45 minutter

Klassetrin: 8-12

Lektionsspecifikke væsentlige spørgsmål

 1. Hvad kendetegner en person, der har et omfattende omdømme?
 2. Kan du skelne en episk helt fra en typisk karakter i et litteraturværk?
 3. Hvad lærer vi af en episk helts dyder?

Mål

Studerende vil være i stand til at definere episke helte, liste episke helte fra litteraturværker, film eller tv og fjerne virkningerne af en episk helt på plottet.

Hvad eleverne skal vide og være i stand til at gøre, før de starter denne lektion: Eleverne skal være i stand til at liste helte og skurke fra populære litteraturværker eller film og tv.

Instruktionsmaterialer/Ressourcer/Værktøjer

 • Før: Epic Hero Activator Arbejdsark
 • Under: Elements of an Epic Hero Template
 • Eksempel/Efter: Odysseus Epic Hero
 • Adgang til Storyboard That

Instruktionstips/strategier/forslag til lærer

Vær specifik, når du beder eleverne om at lave et storyboard, der viser en episk helts kvaliteter. Sørg for, at eleverne inkluderer en forklaring af hver egenskab samt et citat, der understøtter deres påstand. Hvis de laver dette som et projekt, er det en perfekt måde for dem at præsentere en forklaring på hver celle ved at lade eleverne downloade deres storyboards til en PowerPoint.

Lektionsdetaljer/procedure

Lektionens åbning

Aktivator: Eleverne vil få udleveret Epic Hero Activator-arbejdsark og instrueret i at udfylde boksene efter bedste evne. Hvis eleverne ikke kan udfylde boks 3 (List Epic Heroes), så fortæl dem, at de må lade den stå tom. Efter fem minutter bed eleverne om at sammenligne lister med nogen, der sidder i nærheden af dem. Bed derefter hvert par om at sige én helt eller skurk højt og lave en liste på tavlen. Når det er færdigt, så spørg dem, hvorfor de ved, at listerne på tavlen er helte eller skurke? Kom som klasse med definitioner for hver og en liste over egenskaber, de besidder.

Under lektionen

Undervisning af udtrykket: Spørg derefter alle elever, om nogen havde forudgående viden og vidste, hvad en episk helt er, eller om nogen har et gæt eller en liste over denne type karakter. Hvis de gjorde det, så skriv ned på tavlen, hvad de giver som svar. Hvis ingen ved det, så begynd at frontindlæse udtrykket. Efter at have givet eleverne definitionen, bed dem om at tænke på karakterer fra film, tv og litteratur, som de tror ville falde i denne kategori, og lave en liste. Gentag med en tænk, par, del og lav en liste over karakterer og en liste over attributter.

Lektionens afslutning

Definition af begrebet: Når eleverne er kommet med en liste over egenskaber, som de mener, at en episk helt besidder, skal du gennemgå definitionen og karakteristika for en helt. Bed eleverne om at udfylde og holde styr på de egenskaber, der gør hovedpersonen i dit arbejde til en episk helt, ved at skrive svarene på Elements of an Epic Hero Template.

Lektionsforlængelse

Når eleverne er færdige med at læse romanen/skuespillet, kan du styrke denne lektion ved at bede dem om at færdiggøre deres storyboard, der viser hver egenskab ved hjælp af en scene og et citat fra teksten. Denne lektionsudvidelse kombineret med et diasshow vil hjælpe eleverne med at mestre konceptet om den episke helt.

Tilføj en præsentation

Bed eleverne om at vedhæfte deres storyboard til et papir, der kræver, at eleverne giver en dybdegående forklaring af den dybere betydning af deres element gennem hele romanen. Eller koble denne opgave med en præsentation; se vores artikel om , hvordan du præsenterer et storyboard.

Vurdering

Studerende kan vurderes efter deres afsluttende storyboard-projekt er afsluttet og præsenteret.

Relaterede aktiviteter

Tjek disse episke helteaktiviteter fra vores guider om græsk mytologi: The 12 Labors of Hercules , Divergent og Tristan Strong slår et hul i himlen.
Sådan Identificeres Arketypiske Mønstre i Episke Heltehistorier

1

Forstå Arketypiske Mønstre

Introducer begrebet arketypiske mønstre for eleverne, og forklar, at de er tilbagevendende temaer, symboler eller fortællestrukturer, der optræder på tværs af forskellige historier og kulturer. Diskuter arketypernes betydning for forståelsen af de dybere betydninger og universelle elementer i episke heltehistorier.

2

Studer Epic Hero Characteristics

Lær eleverne om karakteristika ved en episk helt, såsom ekstraordinære evner, ædle kvaliteter og en transformativ rejse. Hjælp dem med at genkende disse nøgletræk, der definerer en episk helt, og adskille dem fra andre typer helte.

3

Identificer Heltens Opfordring til Eventyr

Guide eleverne til at identificere heltens opfordring til eventyr, som markerer begyndelsen på den episke helts rejse. Hjælp dem med at genkende det øjeblik, hvor helten bliver tilkaldt eller motiveret til at gå i gang med en søgen eller påtage sig en vigtig opgave.

4

Analyser Mentorskab og Overnaturlig Bistand

Udforsk tilstedeværelsen af mentorskab og overnaturlig hjælp i episke heltehistorier. Hjælp eleverne med at identificere de kloge mentorfigurer, der guider og hjælper helten gennem deres rejse. Diskuter rollen af overnaturlige elementer eller hjælp, der hjælper helten med at overvinde udfordringer.

5

Undersøg Udfordringer og Prøvelser

Guide eleverne til at undersøge de udfordringer og prøvelser, som den episke helt står over for på deres rejse. Hjælp dem med at genkende prøvelser, konflikter og forhindringer, som helten skal overvinde for at nå deres mål eller opfylde deres søgen. Diskuter betydningen af disse udfordringer i heltens vækst og udvikling.

6

Evaluer Heltens Transformation og Tilbagevenden

Tilskynd eleverne til at evaluere heltens transformation og tilbagevenden. Hjælp dem med at analysere, hvordan helten gennemgår personlig vækst, tilegner sig ny viden eller færdigheder og vender tilbage til deres samfund eller almindelige liv med en større forståelse eller en velsignelse at dele. Diskuter indvirkningen af heltens rejse på deres karakter og verden omkring dem.

Ofte stillede spørgsmål om Epic Heroes

Hvad er en episk helt?

Den episke heltebetydning er en karakter i litteratur eller mytologi, der er større end livet og besidder heroiske egenskaber som mod, styrke, visdom og list. Episke helte er ofte de centrale figurer i en episk heltehistorie eller et episk digt, og er typisk portrætteret som værende på en søgen eller rejse for at opnå en stor bedrift eller for at redde deres folk.

Hvad gør en episk helt til en helt?

Det, der gør en episk helt til en helt, er deres evne til at demonstrere ekstraordinære bedrifter af tapperhed, visdom og styrke i mødet med stor modgang. Den episke heltearketype legemliggør deres kulturs dyder, tjener som rollemodeller for andre og udviser ofte en stærk følelse af ære og selvopofrelse.

Hvad er de 9 kendetegn ved en episk helt?

De ni episke heltekarakteristika er:

 1. Den episke helt i enhver heroisk alder er en leder på en eller anden måde.
 2. Ofte er den episke helt en halvgud eller har et våben, der har gudlignende kræfter.
 3. Episke helte tager en test af mod, dygtighed og styrke.
 4. Vilje til at tage udfordringer op, som ingen andre er villige til at tage på.
 5. Episke helte skal bevise sig selv ved at påtage sig en fjende eller udfordring, der er større end helten.
 6. Episke helte viser ekspertise, mod og styrke.
 7. Disse helte har en masse kulturelle evner og kvaliteter.
 8. Engagerer sig i en sidste kamp med antagonisten/overnaturlige skabninger.
 9. Episke helte har en fatal fejl af en slags, der viser deres ydmyghed og relaterbarhed.

Hvad er forskellen mellem en helt og en episk helt?

Forskellen mellem en helt og en episk helt er, at episke helte er figurer, der er større end livet, og som legemliggør deres kulturs dyder og tjener som et symbol på den kulturs idealer. Mens en helt også kan besidde beundringsværdige kvaliteter, er de ofte mere relaterbare og menneskelige end en episk helt, der typisk portrætteres som næsten gudlignende i deres evner og præstationer.

Hvad er et eksempel på en episk helt?

Den måske mest kendte på listen over episke helte er Odysseus, hovedpersonen i Homers episke digt, "Odysseen". Odysseus er en ædel og modig kriger, der begiver sig ud på en lang og farefuld rejse hjem efter at have kæmpet i den trojanske krig. Han står over for mange forhindringer, inklusive kampe med mytiske skabninger og gudernes vrede, men det lykkes i sidste ende at vende tilbage til sit hjemland og generobre sin trone. Odysseus legemliggør egenskaberne af tapperhed, list og visdom, som er højt værdsat i den antikke græske kultur, hvilket gør ham til et klassisk eksempel på en episk helt.

Find flere aktiviteter som denne i vores 6-12 ELA- kategori!
Se Alle Lærerressourcer
*(Dette vil starte en 2 ugers gratis prøveperiode - ingen kreditkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/da/articles/e/episk-helten
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheder forbeholdes.
StoryboardThat er et varemærke tilhørende Clever Prototypes , LLC og registreret i US Patent and Trademark Office