https://www.storyboardthat.com/pl/articles/e/bohater-kontra-antagonista


Plany Lekcji Rozwiązywania Konfliktów

Definicja protagonisty

postać, która dąży do głównych celów fabuły historii

Definicja antagonisty

postać, która stoi w opozycji do realizacji głównych celów fabuły historii


Identyfikacja protagonisty i antagonisty opowieści


W większości rodzajów narracji istnieje centralna postać, wokół której koncentruje się historia, i często jest ktoś, kto działa przeciwko nim, aby udaremnić swoje plany. Podczas gdy wielu uczniów może nie zdawać sobie z tego sprawy, jeśli potrafią rozpoznać siły dobra i zła w opowiadaniu, programie telewizyjnym, filmie, komiksie lub grze wideo, to są szanse, że już zrozumieli podstawowe różnice między protagonistą a antagonista w literaturze.

Bohater realizuje cele fabuły opowieści, które mogą odróżniać je od innych głównych bohaterów, mentorów czy pomocników. Bohater opowieści często nazywany jest także bohaterem opowieści, chociaż może też być niechętnie wybrany lub cynicznie nastawiony do całej tej próby. Jednak większość bohaterów wykazuje wspólne cechy, które odróżniają je od innych postaci:


 • Kierowany przez cel, obowiązek lub ciekawość
 • Ma powiązaną wadę charakteru
 • Lojalny wobec przyczyny, rodziny i sojuszników
 • Doświadczenia się zmieniają
 • Odważny i odważny
 • Wyższa inteligencja lub siła
 • Wywołuje zaufanie lub sympatię

Antagonista opowieści stoi w opozycji do celów głównego bohatera. Antagonista jest często nazywany złoczyńcą , ale antagonista może również przybrać postać grupy ludzi, instytucji, siły natury lub osobistego konfliktu lub skazy, którą protagonista musi przezwyciężyć. Najlepszym sposobem na rozpoznanie antagonisty jest pytanie, kto stoi na drodze do celu tej historii? Antagonista często ma jedne z najbardziej znaczących cech bohatera, choć z różnych powodów. Wspólne cechy wielu tradycyjnych antagonistów obejmują:


 • Kierowany przez cel lub obowiązek lub chęć uniknięcia czegoś
 • Ma powiązaną wadę charakteru
 • Lojalny wobec przyczyny, rodziny i sojuszników
 • Łatwo przystosowuje się do przeszkód i zmian
 • Ma tajne lub ważne informacje
 • Wyższa inteligencja lub siła
 • Wywołuje uczucie niepokoju lub nieufności


Uwaga Bene: Czasami bohater jest zły, a antagonista dobry, jak w dramacie Szekspira Tragedia Richarda III. Kluczem jest zawsze zapytać, kto realizuje cele fabuły, a kto stoi na przeszkodzie ? W Ryszardzie III celem Richarda jest zajęcie i utrzymanie tronu; jednakże zostaje pokonany w bitwie przez Henryka, hrabiego Richmond, który zostaje królem Henryka VII i rozpoczyna dynastię Tudorów w Anglii.


Przykład działania protagonisty kontra antagonisty

Chociaż aktywność tę można wykorzystać na wielu poziomach, poniżej znajdują się Common Core State Standards dla klas 9-10. Zapoznaj się ze standardami Common Core State Standards dotyczącymi prawidłowej jakości pasm.

 • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text

 • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme

 • ELA-Literacy.RL.9-10.6: Analyze a particular point of view or cultural experience reflected in a work of literature from outside the United States, drawing on a wide reading of world literature

Uczniowie mogą uważać za pomocne śledzenie ważnych cech bohaterów i antagonistów, których rozpoznają podczas czytania. Użyj poniższego przykładu, aby uczniowie przedstawili i przedstawili analizę tych cech podczas czytania. Poniższy przykład wykorzystuje Arthura i Mordreda z The Once and Future King :


Szablony protagonistyczne kontra antagonistyczne
Jak Analizować Bohaterów i Antagonistów w Literaturze

1

Zidentyfikuj Bohatera i Antagonistę

Przeczytaj dzieło literackie i określ głównego bohatera lub postacie, które napędzają fabułę i realizują cele opowieści. Zidentyfikuj bohatera, który reprezentuje siły dobra lub głównego bohatera, oraz antagonistę, który sprzeciwia się celom bohatera.

2

Zbadaj Cechy Charakteru

Przeanalizuj cechy i cechy bohatera i antagonisty. Poszukaj cech, które odróżniają ich od innych postaci w historii. Zastanów się nad ich motywacjami, celami, wadami, lojalnością i tym, jak reagują na wyzwania i zmiany w całej narracji

3

Porównać i Kontrastować

Porównaj cechy bohatera i antagonisty, aby zidentyfikować podobieństwa i różnice. Poszukaj wspólnych cech, takich jak powiązane wady charakteru, lojalność wobec sprawy lub sojuszników oraz inteligencja lub siła. Zwróć także uwagę na ich kontrastujące cechy, które mogą obejmować przeciwstawne cele lub perspektywy.

4

Analizuj Rozwój Postaci

Oceń, jak bohater i antagonista ewoluują i rozwijają się w trakcie historii. Analizuj ich interakcje z innymi postaciami, jak reagują na konflikty i jak zmieniają się ich motywacje lub perspektywy w czasie. Zastanów się, w jaki sposób ich rozwój przyczynia się do rozwoju fabuły lub rozwoju tematu opowieści.

5

Podaj Dowody Tekstowe

Wesprzyj swoją analizę mocnymi i dokładnymi dowodami tekstowymi. Cytuj konkretne fragmenty lub dialogi z dzieła literackiego, które pokazują cechy, działania i interakcje bohatera i antagonisty. Użyj tych odniesień tekstowych, aby poprzeć swoje interpretacje i wnioski na temat postaci.

6

Zastanów się nad Znaczeniem

Zastanów się nad znaczeniem bohatera i antagonisty w historii. Weź pod uwagę wpływ, jaki wywierają na fabułę, zbadane tematy i ogólne przesłanie pracy. Omów, w jaki sposób ich dynamiczna relacja kształtuje narrację i angażuje czytelników

Często zadawane pytania dotyczące trybu Protagonista kontra Antagonista

Co to jest bohater?

Bohater jest centralną postacią w historii, która realizuje cele fabuły. Są często określani jako bohaterowie opowieści i przejawiają takie cechy, jak kierowanie się celem lub ciekawością, posiadanie możliwej do zidentyfikowania wady charakteru, lojalność wobec sprawy, rodziny i sojuszników, doświadczanie zmian, bycie odważnym i odważnym oraz przywoływanie zaufanie czy sympatia.

Co to jest antagonista?

Antagonista to postać lub siła, która stoi w opozycji do celów bohatera. Są często określani jako złoczyńcy opowieści i mogą przybierać postać grupy ludzi, instytucji, siły natury lub osobistego konfliktu lub wady, którą bohater musi przezwyciężyć. Typowe cechy antagonistów obejmują kierowanie się celem lub obowiązkiem, posiadanie powiązanej wady charakteru, lojalność wobec sprawy, rodziny i sojuszników, łatwe dostosowywanie się do przeszkód i zmian, posiadanie tajnych lub ważnych informacji oraz wywoływanie uczucia niepokoju lub nieufności.

Jaki jest główny cel antagonisty opowieści?

Często ma to na celu udaremnienie postępów bohatera, podważenie jego przekonań i stworzenie fascynującego konfliktu, który popycha narrację do rozwiązania. Postacie antagonistyczne wprowadzają do narracji dynamiczną dawkę konfliktu i złożoności, zmuszając bohatera do skonfrontowania się ze swoimi lękami, ewolucji i ostatecznie ukształtowania trajektorii historii. Jaka jest najbardziej charakterystyczna cecha antagonisty? To umiejętność rzucenia cienia wyzwań i złożoności na ścieżkę bohatera, dodania warstw głębi narracji i nadania jej fascynującej dynamiki.

Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/articles/e/bohater-kontra-antagonista
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA