Szukaj
 • Szukaj
 • Moje Scenorysy
https://www.storyboardthat.com/pl/articles/e/umiejętności-krytycznego-myślenia

Czym jest krytyczne myślenie?

Krytyczne myślenie to aktywny proces gromadzenia i analizowania informacji w celu sformułowania opinii lub osądu . Krytyczne myślenie nie ogranicza się do określonego przedmiotu lub poziomu klasy, ale raczej do ogólnej zdolności myślenia w jasny i racjonalny sposób. Umiejętność rozwiązywania problemów i myślenia metodycznego jest ważna dla małych dzieci i dlatego należy je specjalnie uczyć tych umiejętności.Czym są umiejętności krytycznego myślenia?

Istnieje wiele różnych interpretacji tego, co stanowi umiejętność krytycznego myślenia. W przypadku uczniów najważniejsze umiejętności krytycznego myślenia obejmują: analizę, komunikację, kreatywność, otwartość umysłu i rozwiązywanie problemów . Koncentrując się na każdym z nich, uczniowie będą mogli lepiej angażować się w treści zarówno w klasie, jak i w życiu.

Analiza

Ważną częścią krytycznego myślenia jest badanie i analizowanie czegoś. Może to obejmować tekst pisany, rzeczywiste dane lub przedstawiony problem. Niektóre sposoby analizy obejmują badanie, zadawanie pytań, interpretację i zauważanie wzorców.Komunikacja

Często uczniowie dzielą się swoimi przemyśleniami i wnioskami z grupą lub partnerem i muszą w jakiś sposób współpracować. Umiejętność współpracy z innymi i skutecznej komunikacji jest kluczowym elementem krytycznego myślenia. Przykładami tego mogą być aktywne słuchanie, prezentacja i wyjaśnianie.Kreatywność

Kolejną ważną umiejętnością krytycznego myśliciela jest innowacyjność i kreatywność; Kluczem jest nie bać się myśleć nieszablonowo, próbować czegoś innego i podchodzić do rzeczy ze wszystkich stron. Oto niektóre przykłady: wnioskowanie, tworzenie powiązań, przewidywanie, wyobrażanie sobie i wykorzystywanie ciekawości.Otwartość umysłu

Krytyczny myśliciel to ktoś, kto potrafi myśleć bez osądów, uprzedzeń i założeń. Ważne jest, aby po prostu zwracać uwagę na same informacje i wyciągać wnioski z jasnym umysłem. Przykładami tego są różnorodność, obiektywizm, inkluzywność i uczciwość.Rozwiązywanie problemów

Być może najważniejszą umiejętnością krytycznego myśliciela jest umiejętność rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów obejmuje zrozumienie problemu, znalezienie i wdrożenie rozwiązania oraz ocenę wyniku planu. Dobry specjalista od rozwiązywania problemów podejmuje decyzje, wyjaśnia, zwraca uwagę na szczegóły i ocenia.Strategie rozwijania krytycznego myślenia w klasie

Kiedy uczniowie potrafią krytycznie myśleć, stają się bardziej zmotywowani i chętni do nauki w klasie. Krytyczni myśliciele nie tylko myślą racjonalnie, ale także analizują i oceniają, a także są bardziej skłonni do myślenia w sposób rozsądny, racjonalny i empatyczny. Oto kilka strategii, które pomogą rozwinąć krytyczne myślenie w Twojej klasie. 1. Zadawanie pytań: Umiejętność zadawania pytań jest niezbędna do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia. Aby pomóc uczniom rozwinąć się jako krytycznie myślący, unikaj zadawania pytań typu „tak” lub „nie” i zamiast tego zadawaj pytania otwarte. Zachęć uczniów, aby rozwinęli swoje odpowiedzi i wyjaśnili, dlaczego myślą w ten sposób.

 2. Dyskusje prowadzone przez uczniów: W klasach, w których uczniowie sami sami się uczą, polegają na sobie i swoich rówieśnikach, a nie na nauczycielu. Zachęca to ich do wspólnej refleksji, dyskusji i rozwiązywania problemów.

 3. Uczenie się oparte na dociekaniu: Uczenie się oparte na dociekaniu to model, w którym uczniowie zadają własne pytania i badają tematy, które ich pasjonują. Zaangażowanie uczniów w proces uczenia się pobudza zainteresowanie i ciekawość oraz angażuje ich umiejętności krytycznego myślenia.

 4. Współpraca: Współpraca i dyskusje z rówieśnikami są bardzo ważną częścią rozwijania umiejętności krytycznego myślenia. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem, a współpracując, rozumieją, że nie wszyscy myślą w ten sam sposób i mają takie same opinie.

 5. Uczenie się oparte na problemach: Uczenie się oparte na problemach to strategia składająca się z czterech podstawowych kroków: zbadania nowego problemu, przeprowadzenia badań i burzy mózgów, znalezienia rozwiązania i podzielenia się nim z klasą oraz podjęcia decyzji, jakie kroki należy podjąć dalej. PBL zapewnia ustrukturyzowany proces odkrywania, który pomaga uczniom krytycznie myśleć i zadawać pytania.

Dlaczego ważne jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia?

Krytyczne myślenie jest tak ważne, ponieważ pozwala nam zachować dyscyplinę i logikę przy rozwiązywaniu problemów zarówno w szkole, jak i w życiu. Nauczenie się od dziecka krytycznego myślenia umożliwi uczniom zrozumienie, jak wszystko działa na świecie, oraz wymyślanie kreatywnych i inteligentnych pomysłów i rozwiązań przez całe życie. Gdy dzieci dorastają i stają w obliczu wyzwań w świecie rzeczywistym, takich jak presja rówieśników i ważne umiejętności podejmowania decyzji , ich zdolność do krytycznego myślenia przyda się.Używanie Storyboard That do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia

Doskonałym sposobem, aby uczniowie mogli ćwiczyć umiejętności krytycznego myślenia, jest tworzenie scenorysów ilustrujących te umiejętności w kontekście prawdziwego życia. Umożliwienie uczniom tworzenia ilustracji procesu krytycznego myślenia lub sytuacji osobistych pobudzi ich do kreatywności i dobrej zabawy! Zapewnia im także bezpieczną przestrzeń do zbadania pewnych scenariuszy, zanim zetkną się z nimi w prawdziwym życiu.

Pomysły na myślenie krytyczne

Nauczyciele mogą tworzyć scenariusze obejmujące decyzje, które uczniowie będą musieli podjąć. Mogą również poprosić uczniów o wymyślenie własnych scenariuszy lub wykorzystanie bieżących wydarzeń i przeprowadzenie dyskusji w klasie przed utworzeniem.

Po dyskusji lub lekcji na temat krytycznego myślenia i odpowiedzialnego podejmowania decyzji nauczyciele mogą poprosić uczniów o wykonanie następującego ćwiczenia:

 1. Przypomnij sobie sytuację, kiedy musiałeś krytycznie pomyśleć, aby podjąć decyzję.
 2. Utwórz scenorys składający się z trzech komórek, który zawiera opisy.
 3. Opisz i zilustruj proces myślowy związany z podjęciem tej decyzji oraz wnioski, do których doszedłeś.
 4. W razie potrzeby dołącz komórkę ilustrującą inny możliwy wynik, jeśli podjąłbyś inną decyzję.

Powiązane zajęcia
Jak Nauczyć Uczniów Krytycznej Oceny Źródeł i Informacji

1

Przedstaw Koncepcję Oceny Źródeł

Wyjaśnij znaczenie krytycznej oceny źródeł i informacji w celu określenia wiarygodności, stronniczości i rzetelności. Zdefiniuj kluczowe terminy, takie jak wiarygodność, stronniczość i źródła pierwotne/wtórne.

2

Naucz Kryteria Oceny Źródła

Naucz uczniów zestawu kryteriów oceny źródeł, takich jak autorytet, dokładność, obiektywność, aktualność i trafność. Podaj przykłady i zamodeluj proces oceny źródeł za pomocą kryteriów.

3

Przeglądaj Różne Rodzaje Źródeł

Zapoznaj uczniów z różnymi rodzajami źródeł, w tym z książkami, artykułami, stronami internetowymi i multimediami. Omów mocne strony i ograniczenia każdego rodzaju źródła pod względem wiarygodności i stronniczości.

4

Function Host is not Running.

Zapewnij uczniom ćwiczenia praktyczne, w których oceniają różne źródła przy użyciu poznanych kryteriów. Oferuj wskazówki i informacje zwrotne, gdy uczniowie analizują i dokonują osądów na temat wiarygodności i przydatności źródeł.

5

Omów Stronniczość i Wiele Perspektyw

Zapoznaj się z pojęciem stronniczości i jej wpływem na źródła informacji. Zachęć uczniów do rozważenia wielu perspektyw, porównując źródła z różnymi uprzedzeniami lub punktami widzenia.

6

Zachęcaj do Niezależnej Oceny Źródła

Daj uczniom możliwość niezależnej oceny źródeł poprzez przydzielanie projektów badawczych lub działań opartych na zapytaniach. Poprowadź uczniów w wyborze i korzystaniu z wiarygodnych źródeł, które wspierają ich badania lub argumenty.

Często zadawane pytania dotyczące rozwijania umiejętności krytycznego myślenia

Czym jest myślenie krytyczne?

Myślenie krytyczne to aktywny proces gromadzenia i analizowania informacji w celu sformułowania opinii lub osądu.

Dlaczego ważne jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia u małych dzieci?

Uczenie małych dzieci umiejętności krytycznego myślenia jest niezbędne, ponieważ pozwala im skutecznie rozwiązywać problemy oraz myśleć bardziej logicznie i systematycznie. Rozwijając te umiejętności na wczesnym etapie, dzieci rozwijają umiejętność analizowania i oceniania informacji, podejmowania rozsądnych decyzji i stosowania krytycznego myślenia we wszystkich dziedzinach życia.

Jakie umiejętności krytycznego myślenia są najważniejsze dla uczniów?

Najważniejsze umiejętności krytycznego myślenia uczniów obejmują analizę, komunikację, kreatywność, otwartość i rozwiązywanie problemów.

W jaki sposób nauczyciele mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia w klasie?

Nauczyciele mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia w klasie, stosując strategie takie jak zadawanie pytań, dyskusje prowadzone przez uczniów, uczenie się oparte na dociekaniu, współpraca i uczenie się oparte na problemach.

Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/articles/e/umiejętności-krytycznego-myślenia
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA