https://www.storyboardthat.com/pl/articles/e/mapa-znaków


Co to jest mapa znaków i dlaczego jej używać?

Mapowanie znaków jest nieocenionym narzędziem zarówno w czytaniu ze zrozumieniem, jak i pisaniu. Polega na szczegółowej analizie postaci w historii, zapewniając wgląd w ich osobowości, motywacje, relacje i rozwój. Mapa postaci to nie tylko lista imion; to kompleksowe narzędzie, które ukazuje zawiły splot postaci i ich wzajemne powiązania w narracji. Technika ta zwiększa zrozumienie i zaangażowanie czytelnika w historię, co czyni ją szczególnie korzystną zarówno dla nauczycieli, pisarzy, jak i zapalonych czytelników.


Lepsze zrozumienie dzięki mapom

Dbając o wzrokowców, uczniowie korzystają z map znaków, aby znacząco poprawić umiejętność czytania ze zrozumieniem, szczególnie w przypadku opowiadań o złożonej dynamice postaci. Uczniowie korzystają z map postaci, które pomagają w zrozumieniu i analizie, ponieważ działają jako pomoc wizualna, pomagając śledzić różne zestawy postaci, ich cechy, pochodzenie i wzajemne relacje od początku do końca. Rozbijając te elementy historii, czytelnicy mogą lepiej uchwycić nadrzędne tematy i wątki narracyjne, a także specyficzne potrzeby każdej postaci.


Wizualizacja relacji między postaciami za pomocą map

Organizator graficzny mapy postaci z wieloma oknami jest szczególnie skuteczny w wizualizacji relacji między postaciami. W narracjach z dużą obsadą lub skomplikowanymi relacjami organizatorzy mogą uprościć zrozumienie, zapewniając jasną, wizualną reprezentację interakcji bohaterów. Niezależnie od tego, czy jest to drzewo genealogiczne, sieć powiązań czy prosty diagram, narzędzia te sprawiają, że złożoność narracji jest łatwiejsza.


Śledzenie rozwoju postaci za pomocą map

Jedną z kluczowych zalet mapy fabularnej jest możliwość śledzenia rozwoju i ewolucji postaci. Dzięki tym mapom czytelnicy mogą obserwować, jak postacie zmieniają się, rozwijają i reagują na różne wydarzenia w całej historii. To śledzenie jest szczególnie przydatne przy analizie bohaterów i antagonistów, oferując jaśniejsze zrozumienie ich motywacji lub konkretnych potrzeb oraz przemian na początku, w środku i na końcu narracji.


Różne typy map i organizerów

Istnieją różne formaty i style map, każdy dostosowany do różnych typów narracji i celów. Niektóre mapy są proste i jednoznaczne, inne natomiast są bardziej szczegółowe i rozbudowane.


Proste wykresy znaków

Mapy podstawowe to często proste wykresy zawierające listę postaci wraz z ich głównymi cechami, rolami w historii oraz powiązaniami z innymi postaciami i motywem. Uczniowie wykorzystują te wykresy do tworzenia mniej złożonych narracji lub jako punkt wyjścia do głębszej analizy.


Szczegółowe scenorysy postaci

Bardziej skomplikowane mapy, takie jak szczegółowe scenorysy, mogą zawierać obrazy, bezpośrednie cytaty i obszerne notatki na temat poszczególnych postaci. Są one często wykorzystywane do bardziej złożonych historii lub dogłębnych badań, pozwalając na kompleksowe zrozumienie roli i rozwoju każdej postaci.


Tworzenie skutecznej mapy: przewodnik krok po kroku

Tworzenie skutecznej mapy opowieści wymaga dokładnego rozważenia elementów narracji, takich jak ustawienie postaci i temat.


Wybór odpowiedniego formatu organizatora postaci

Wybór organizatora graficznego formatu mapy powinien opierać się na złożoności elementów opowieści i docelowej grupie odbiorców. Proste wykresy mogą wystarczyć w przypadku prostych historii, podczas gdy złożone narracje mogą wymagać bardziej szczegółowego organizatora graficznego mapy postaci.


Lista głównych i drugorzędnych postaci na mapie

Konstruując mapę opowieści, ważne jest, aby wymienić zarówno głównych, jak i drugoplanowych bohaterów, kategoryzując ich na podstawie ich znaczenia i roli w historii. Może to pomóc uczniom w zrozumieniu struktury narracyjnej i dynamiki znaków specjalnych.


Dokumentowanie interakcji i relacji między postaciami

Skuteczna mapa fabuły powinna dokumentować nie tylko poszczególne postacie, ale może także śledzić ich interakcje, relacje, konflikty i sojusze. Zapewnia to całościowy obraz dynamiki społecznej i relacyjnej narracji.


Aktualizowanie aktywności związanej z analizą charakteru

W miarę jak postacie udają się do nowych miejsc w formie narracji i relacji, niezwykle istotna jest aktualizacja mapy opowieści. Ta ciągła aktualizacja gwarantuje, że mapa pozostanie odpowiednim i dokładnym narzędziem w całym procesie czytania i pisania.


Co to jest mapa znaków. Przykłady literatury

Różne dzieła literackie zapewniają doskonałą aplikację mapy postaci fabularnych. Te przykłady map postaci pokazują, jak skutecznie wykorzystywać mapy do analizy różnych typów narracji i złożoności postaci.


Zapoznaj się z różnymi przykładami z literatury, aby lepiej zrozumieć:Wskazówki dla nauczycieli

Mapy te są doskonałym narzędziem dla pedagogów, pomocnym w nauczaniu literatury i pisania.


Przedstawiamy uczniom korzystanie z internetowej mapy znaków

Nauczyciele mogą przedstawiać uczniom internetowe mapy postaci, wyjaśniając ich zalety i pokazując, w jaki sposób można je wykorzystać do poprawy czytania ze zrozumieniem i umiejętności analitycznych poprzez śledzenie postaci, takich jak postacie drugoplanowe, główna postać i zestawy znaków, a także ich różne cechy charakteru.


Dostosowywanie projektów postaci do różnych poziomów czytania

Mapy te można dostosować tak, aby były dostosowane do różnych grup wiekowych lub poziomów czytelnictwa, zapewniając przy tym dostępność i korzyści dla uczniów w każdym wieku. Ta możliwość dostosowania sprawia, że ​​mapy te są wszechstronnym narzędziem w zestawie narzędzi edukacyjnych.


Opcje planu lekcji do wykorzystania w sieciowej mapie znaków

W przypadku wielu dzieł literackich, zwłaszcza powieści, rozwój postaci jest kwintesencją. Postacie literackie napędzają akcję i konflikt; tworzą powód, dla którego historia istnieje. Mapowanie postaci może być tak proste, jak poproszenie uczniów o wypełnienie wykresów przedstawiających ważne aspekty postaci, lub tak złożone, jak odnotowanie cech charakteru, które klasyfikują je jako archetyp. Inną świetną strategią analizy postaci jest użycie trzech notatek w ramach scenorysu: oddzielnych scenorysów, które szczegółowo opisują uczucia, działania i ważne dialogi postaci w trzech różnych częściach powieści.Nasz zalecany plan lekcji

Przegląd lekcji

Poziom klasy: 3-12

Czas: 10 minut na wprowadzenie, ciągłe czytanie

Ponieważ postacie odgrywają kluczową rolę w niemal każdej historii i mają kluczowe znaczenie dla fabuły, pomocne jest, aby uczniowie identyfikowali postacie i mapowali je, gdy odwołują się do tekstu. Najważniejszym aspektem szablonu mapy opowieści jest pomoc uczniom w uporządkowaniu postaci, cech i motywacji. Kiedy uczniowie błędnie interpretują postacie, tracą orientację w fabule i często popełniają krytyczne błędy w czytaniu.


Cele

Uczniowie będą potrafili czytać, wyciągać i wymieniać ważne cechy konkretnych postaci, aby zrozumieć ich wpływ na fabułę. Będą także w stanie wnioskować i przewidywać, co postać może zrobić, na podstawie jej osobowości.


Standardy

Chociaż tę lekcję można wykorzystać w klasach na wielu poziomach, poniżej znajdują się wspólne standardy stanowe dla klas 9–12. Zobacz swoje wspólne standardy stanu podstawowego, aby znaleźć odpowiednie pasma odpowiednie dla danej klasy.

  • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
  • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Podstawowe pytania dotyczące postaci

  1. W jaki sposób postacie napędzają fabułę?
  2. Dlaczego znajomość cech i motywacji postaci jest ważna?
  3. Jak uniknąć mylących znaków?


Przed czytaniem

Przed przystąpieniem do czytania warto zapoznać uczniów z listą postaci. Jest to szczególnie przydatne w przypadku powieści lub zabaw z wieloma grupami postaci i zwrotami akcji. Daj uczniom arkusz postaci, który chcesz, aby wypełnili przed przeczytaniem. Udostępnienie mapy postaci umożliwia uczniom zapoznanie się z imionami postaci i obserwowanie ich podczas czytania.

Podczas czytania

Podczas czytania uczniowie powinni śledzić postacie i uzupełniać informacje na ich temat. Świetnym sposobem na osiągnięcie tego jest zatrzymanie się po każdym akcie lub rozdziale i poproszenie ich o uzupełnienie nowych informacji, których się nauczyli. Jeśli uczniom zabraknie miejsca na wydrukowanym arkuszu ćwiczeń, mogą kontynuować w swoich notatnikach lub na odwrocie kartki.

Po odczytaniu

Po przeczytaniu poproś uczniów, aby porównali ukończone scenorysy z kolegą z klasy, zapisując wszelkie informacje, które mogli przeoczyć. Jest to doskonały podręcznik do nauki, w którym możesz poprosić uczniów o ukończenie projektu pisemnego w oparciu o analizę charakteru!Przewidywane uprzedzenia/nieporozumienia uczniów

Wypełniając motywacje lub atrybuty postaci, uczniowie mogą potrzebować przypomnienia sobie, jak analizować postać. Nie wszystkie informacje o postaci zostaną wyraźnie podane przez narratora/autora; niektórych informacji można się nauczyć poprzez działania i dialog. OSCAR to przydatna strategia w charakteryzacji bezpośredniej i pośredniej.


Sugerowane modyfikacje i adaptacje

Niewiele lub żadnych adaptacji

Wszyscy uczniowie mogą skorzystać z organizera graficznego postaci, ale nie wszyscy będą potrzebować takiego, który zawiera już wypełnione informacje. Świetną strategią analizy charakteru dla tych uczniów jest pusty szablon mapy postaci. Zachęca to uczniów do wykorzystania umiejętności krytycznego myślenia w celu samodzielnego określenia, które informacje ich zdaniem są istotne. Uczniowie mogą także wybrać własną postać lub narysować ją ręcznie na wydrukowanej scenorysie. Proces ten obejmuje podejście wielozmysłowe i nie wymaga dodatkowego planowania. Oczywiście, jeśli jest to korzystne dla uczniów, adaptację można przeprowadzić również na dowolnym innym poziomie.


Łagodne adaptacje

Niektórzy uczniowie będą potrzebować nieco więcej informacji i podpowiedzi, jeśli chodzi o mapę relacji między ich postaciami. Może to obejmować posiadanie już reprezentacji postaci i konkretnych podpowiedzi, jakie informacje muszą wiedzieć o tej postaci. Storyboard Maniac Magee jest doskonałym przykładem mapowania postaci. Zawiera już wszystkich głównych bohaterów wraz z konkretnymi podpowiedziami, odpowiednimi dla każdego z nich. Uczeń może zobaczyć imiona każdego z nich i zobaczyć, czego potrzebował, aby dowiedzieć się o każdej z konkretnych postaci. Mówiąc nieco bardziej wyraźnie, uczniowie nie skupiają się na nieistotnych informacjach ani nie tracą uwagi na głównych punktach. Jeśli jest to cenne dla uczniów lub lekcji, nauczyciel może z łatwością usunąć postacie ze scenorysu, aby uczniowie mogli stworzyć własne.


Umiarkowane zakwaterowanie

Często przynajmniej jeden uczeń ma trudności z czytaniem do tego stopnia, że ​​zrozumienie staje się trudne bez jakiejś interwencji lub strategii. Storyboarding to doskonałe narzędzie, które pozwala to skutecznie zrobić bez zmiany formatu szablonu mapy relacji między postaciami jako całości. Tacy uczniowie zazwyczaj korzystają z bardziej wyraźnych instrukcji, które w tym przypadku mogą zawierać przykłady tego, co powinno zostać uwzględnione na ich mapie opowieści, podobnie jak pierwsza komórka na mapie opowieści Myszy i ludzie. Aby pójść o krok dalej, nauczyciel może albo podać więcej informacji o postaciach i pozwolić uczniowi na użycie scenorysu jako przewodnika referencyjnego, a nie organizatora graficznego. Nauczyciele mogą też swobodnie zmieniać podpowiedzi, aby dostosować je do możliwości uczniów.Dodaj prezentację

Poproś uczniów, aby dołączyli swój scenorys do artykułu wymagającego szczegółowego wyjaśnienia elementu powieści lub połącz to zadanie z prezentacją slajdów Google lub projektem widoku aktywności w formacie PDF. Na przykład poproś uczniów o wydrukowanie i wyświetlenie map utworzonych w formacie PDF oraz ułatwienie wykonywania ćwiczeń na sztalugach w formacie PDF, co umożliwi uczniom prezentowanie sobie nawzajem map utworzonych w formacie PDF za pośrednictwem widoku zadań na sztalugach w formacie PDF lub spaceru po „galerii muzealnej”. Zobacz nasz artykuł o tym, jak zaprezentować scenorys z opcją prezentacji za pomocą slajdów Google.


Dostosuj arkusze ćwiczeń!

Jeśli szukasz innego kroku lub alternatywnego zadania, możesz utworzyć znaki do wydrukowania za pomocą pliku dokumentu programu Word utworzonego do wykorzystania podczas zajęć! Te pliki arkuszy utworzone dla Ciebie można dostosować i wydrukować jako arkusz utworzony w formacie PDF lub plik dokumentu tekstowego, aby uczniowie mogli wypełnić ołówkiem, lub można je wypełnić w Kreatorze scenorysów, podobnie jak cyfrowy arkusz utworzony w formacie PDF. Możesz nawet utworzyć wiele wersji dla uczniów, którzy mogą potrzebować dodatkowej pomocy, i zachować je pod ręką jako plik dokumentu Word do wykorzystania w przyszłości! Znajdź mnóstwo szablonów i plików utworzonych w formacie PDF, z których możesz pracować lub po prostu zacznij od pustego płótna. Zacznij korzystać ze Storyboard That już dziś i zasubskrybuj adres e-mail, aby otrzymywać bezpłatne aktualizacje zasobów, konfigurowalne szablony i gotowe arkusze stworzone dla Ciebie i Twoich uczniów.


Puste szablony map znaków. Mapa znaków

Powiązane zajęcia

Sprawdź te ćwiczenia mapowe z naszych przewodników po Zasadach , Cudach i Tragedii Romea i Julii.
Jak Korzystać z Arkuszy map Postaci do Efektywnej Analizy Postaci

1

Przedstaw postacie (przed przeczytaniem)

Dostarcz uczniom listę postaci i arkusz z mapą postaci, aby zapoznać się z imionami i cechami postaci, które napotkają w utworze literackim.

2

Śledzenie i uzupełnianie informacji (podczas czytania)

Poinstruuj uczniów, aby śledzili postacie podczas czytania i wypełniali mapę postaci ważnymi informacjami o każdej postaci. Zachęć ich, aby aktualizowali mapę po każdym akcie lub rozdziale.

3

Porównaj i przejrzyj (po przeczytaniu)

Poproś uczniów, aby porównali ukończone mapy postaci z kolegą z klasy, zwracając uwagę na wszelkie pominięte informacje. Służy jako przewodnik do nauki i może być wykorzystany do zadania pisemnego opartego na analizie postaci.

4

Odnieś się do Uprzedzeń/błędnych Przekonań

Przypomnij uczniom, jak analizować postacie i że nie wszystkie informacje o postaciach są wyraźnie podane. Naucz strategii OSCAR (cel, mowa, myśli, działania, reakcje) do analizy cech charakteru.

5

Krok 5: Adaptacje (opcjonalnie)

Rozważ dostosowanie arkusza roboczego do potrzeb uczniów, na przykład udostępnienie pustych szablonów do samodzielnego myślenia lub zmodyfikowanie podpowiedzi dotyczących różnych umiejętności.

6

Ulepsz prezentacje i personalizację (opcjonalnie)

Zachęć uczniów, aby używali wypełnionych map postaci do prezentacji lub dołączali je do dokumentów wymagających dogłębnej analizy postaci. Dostosuj arkusze robocze za pomocą Storyboard Creator, aby zwiększyć różnorodność i personalizację.

Często zadawane pytania dotyczące mapy postaci: plany lekcji i szablony

Co to jest mapa postaci?

Mapa postaci to narzędzie służące do śledzenia i analizowania rozwoju postaci w dziele literackim. Może to być wykres, arkusz roboczy lub scenorys, który rejestruje ważne informacje o cechach, działaniach i dialogach każdej postaci.

Dlaczego rozwój postaci jest ważny w literaturze?

Rozwój postaci jest niezbędny do stworzenia wciągającej historii. Postacie napędzają fabułę i konflikty, a ich motywacje i działania tworzą powód, dla którego historia istnieje. Zrozumienie cech i motywacji postaci jest kluczowe, aby w pełni zrozumieć i przeanalizować dzieło literackie.

Jakie są przykłady szablonów map postaci?

Szablony map postaci mogą zawierać wykresy, organizery graficzne i scenorysy. Wykresy mogą zawierać kolumny z imionami postaci, opisami fizycznymi, cechami osobowości i ważnymi cytatami. Organizatorzy grafiki mogą zawierać bąbelki lub sieci połączone liniami reprezentującymi relacje między postaciami. Storyboardy mogą zawierać serię komórek z obrazami i podpisami przedstawiającymi działania, myśli i dialogi postaci w całej powieści.

Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/articles/e/mapa-znaków
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA