https://www.storyboardthat.com/et/articles/e/sotsiaalne-emotsionaalne-õppimine

Mis on sotsiaalne ja emotsionaalne õppimine?

Sotsiaalne ja emotsionaalne õppimine ehk lühidalt SEL on oskuste õpetamine ja arendamine, mida on vaja suurte tunnete juhtimiseks, suhete loomiseks, eneseteadlikkuse saavutamiseks, probleemide lahendamiseks, vastutustundlike valikute tegemiseks ja eesmärkide seadmiseks. SEL keskendub ka avatud suhtlemisele, sotsiaalsele teadlikkusele ja empaatiale.


Millised on sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise viis põhipädevust?

Eneseteadvus

Eneseteadvus on võime ära tunda enda tundeid, tugevusi, nõrkusi ja stressoreid. See on ka see, kui inimene saab endalt küsida, miks ma nii tunnen? Mis on minu eesmärk? Kuidas ma saan oma käitumist muuta?


Enesejuhtimine

Enesejuhtimine on võime ise oma tegusid kontrollida. Mõned näited selle kohta on enese motivatsioon, enesekontrolli teostamine, endale eesmärkide seadmine ja äratundmine, kui on vaja puhkust, üksi olemise aega või sügavat hingetõmmet.


Sotsiaalne teadlikkus

Sotsiaalne teadlikkus on võime mõista asju teiste inimeste vaatenurgast ja tunda teiste vastu empaatiat. See on ka oskus näidata üles austust teiste vastu ning hinnata ja omaks võtta mitmekesisust.


Suhteoskus

Suhteoskus on võime luua ja säilitada sisukaid ja tervislikke suhteid teiste inimestega. Need võivad olla romantilised, professionaalsed või meeskonnakaaslased või sõprussuhted. Igasuguste tervislike suhete oluliste komponentide hulka kuuluvad avatud suhtlemine, kuulamine, usaldus, koostöö, kompromissid ja probleemide lahendamine. Samuti on laste jaoks ülioluline mõista, kuidas ÜRO tervislik suhe välja näeb.


Vastutustundlik otsuste tegemine

Vastutustundlik otsuste tegemine on võime teha konstruktiivseid ja läbimõeldud otsuseid oma käitumise ja sotsiaalse suhtluse kohta. Selle mõned aspektid hõlmavad põhjuse ja tagajärje kaalumist, olukorra ja otsuse hindamist, võimalikke tulemusi, mõju teistele ja eneserefleksiooni.


SEL-komponentide näited

Lisateavet pädevusvaldkondade kohta vaadake kindlasti CASEList!


Miks vajavad õpilased sotsiaalset ja emotsionaalset õppimist?

On mitmeid põhjuseid, miks SEL on oluline lapse arenguks ja kasvuks inimesena. Esimene põhjus on õppeedukus. Lapsed teevad koolitööle keskendumiseks kõvasti tööd ning on tähtis, et nad oleksid oma võimete täitmiseks mugavad, õnnelikud ja emotsionaalselt hästi ümardatud. Emotsionaalselt stabiilsetel lastel on vähem käitumisprobleeme ja nad suudavad akadeemiliselt paremini rajal püsida. Teine põhjus, miks õpilased SEL-i vajavad, on üldine elukvaliteet ja heaolu. Kui õpilastele õpetatakse selgesõnaliselt sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi, kasvavad nad täiskasvanuks, kes suudavad toime tulla elu väljakutsete ja stressirohke olukorraga. Viimane põhjus, miks SEL on noores eas nii oluline, on tulevane karjäär ja edu tööjõus. Täiskasvanud seisavad tööl kogu aeg väljakutsetena ning probleemide ja konfliktide juhtimine on oskus, mis kõigil täiskasvanutel peab olema; selle õppimine noorelt on ülioluline. Empaatilised, eneseteadlikud ja suhtlemisvõimelised lapsed kasvavad empaatilisteks, teadlikeks ja suhtlemisaldis täiskasvanuteks.

Õpilased vajavad ka SEL-i, mis aitaks neil õppida toime tulema erinevat tüüpi probleemide ja väljakutsetega, millega nad võiksid mingil hetkel oma lapsepõlves kokku puutuda. Sageli eeldame, et lapsed teavad loomulikult, kuidas teatud olukordades iseendaga hakkama saada, kui tõepoolest tuleb neile tõepoolest teed näidata. Mõned näited sellistest olukordadest on kiusamine, rassism, tõrjutus, narrimine, igasugune väärkohtlemine, sobimatud suhted, küberkiusamine, sotsiaalmeedia käitumine ja Interneti-turvalisus.


Kuidas õpetatakse selgesõnaliselt sotsiaalset ja emotsionaalset õppimist?

Koolide ja linnaosade vahel on palju sotsiaalse ja emotsionaalse õppe programme. SEL-i õpetatakse klassiruumis õpetamise, rollimängu, avatud ringi arutelude ja projektide kaudu. Õpetajad võivad aasta alustada mõne eesmärgi seadmise, ennast motiveeriva harjutuse ja kasvava mõtteviisiga. See baas aitab õpilastel end oma õpikeskkonnas mugavamalt tunda, muutes akadeemikud rohkem tähelepanu keskpunktiks. Suur osa SEL-st õpetatakse stsenaariumide ja rollimängude kaudu. Võimalus end teiste jalanõude alla panna on väga võimas oskus ja see aitab õpilastel õppida empaatiavõimet ja suhtlemisoskust. Õpilastel palutakse sageli kodus pereliikmetega avatud vestlusi õpitu üle; enesereflektsioon on ka SEL-i suur komponent.


Kuidas saavad õpetajad ja õpilased kasutada Storyboard That sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise jaoks?

Mõnikord on lastel keeruline oma eakaaslaste ees sotsiaalsetest olukordadest ja ebamugavatest teemadest rääkida ning mõnikord ei osata lihtsalt öelda, mida nad öelda tahavad. Nende mõtete üleskirjutamine ja tunnete illustreerimine on lastele kasulik viis oma mõtte välja saamiseks. Storyboard That on suurepärane platvorm, mis võimaldab õpilastel end ja emotsioone illustratsioonide ja sõnade kaudu väljendada, kui see võib nii paljudele väljakutseks olla. See võimaldab õpetajatel ülesandeid eristada ja anda õpilastele võimalus valida neile kõige sobivam kujundus, hoides samas ka oma mõtteid privaatsena, kui nad seda soovivad.

Süžeeskeemid on suurepärane viis teabe korraga korraldamiseks ja esitamiseks ning see annab õpilastele võimaluse olla loominguline ja end palju väljendada. Kuna saadaval on palju eri tüüpi süžeeskeeme, saavad õpetajad pakkuda erinevaid võimalusi, lähtudes individuaalsetest vajadustest, tugevustest ja õppimisstiilidest. Õpetajad saavad kasutada ka eelnevalt koostatud tunnikavasid ja ressursse tervise ja heaolu ning eripedagoogika jaoks ning vastavalt vajadusele kohandada.

Näitetegevused õpilastele

Vastutustundlike otsuste tegemine


Pärast arutelu / õppetundi vastutustundliku otsustamise kohta võiksid õpetajad lasta õpilastel teha järgmist:

 1. Mõelge hetkele, kui pidite tegema raske otsuse .
 2. Looge kirjelduselementidega 3-lahtriline süžeeskeem.
 3. Kirjeldage ja illustreerige selle otsuse tegemise mõtteprotsessi ja järeldust.
 4. Soovi korral lisage lahter, mis illustreerib teist võimalikku tulemust, kui oleksite teistsuguse otsuse teinud.

Need süžeeskeemid peaksid olema privaatsed, et võimaldada õpilastel süveneda ja olla enesepeegelduse suhtes aus.

Suhetes navigeerimine


Pärast suhetega seotud arutelu / õppetundi võivad õpetajad lasta õpilastel teha järgmist:

 1. Mõelge ajast, kui teil oli keeruline olukord kellegagi, kellega teil on mingisugused suhted.
 2. Looge kirjelduselementidega 3-lahtriline süžeeskeem.
 3. Kirjeldage ja illustreerige väljakutsuvat olukorda ja selle väljatöötamist. Kasutage dialoogi.

Need süžeeskeemid peaksid olema privaatsed, et võimaldada õpilastel süveneda ja olla enesepeegelduse suhtes aus.


Eeltoodud SEL-ressursid

Kuna iga tegevust saab kohandada erinevatele olukordadele ja õpilastele, saavad õpetajad kasutada eelnevalt koostatud ressursse, et lisada Storyboard That oma SEL-i õppekavasse. Allpool on mitu ressurssi, mida soovitame erinevatele vanuserühmadele. Paljud neist ressurssidest aitavad õpetajatel pakkuda stsenaariume õpilastele praktika ja tugevduse vormis illustreerimiseks.Kuidas Kasutada Kirjandust ja Jutuvestmist Sotsiaalse ja Emotsionaalse Õppimise Kontseptsioonide Õpetamiseks

1

Valige Raamat või Lugu, mis Käsitleb Soovitud SEL-i Kontseptsiooni

Valige lugu, milles on tegelasi või olukordi, mis modelleerivad või demonstreerivad sotsiaalset ja emotsionaalset õppimise kontseptsiooni, mida soovite õpetada. Näiteks kui soovite õpetada empaatiat, valige lugu, millel on empaatiavõimelised tegelased.

2

Eelvaade ja Plaan

Vaadake loo eelvaadet ja kavandage, kuidas seda SEL-i kontseptsiooni õpetamiseks kasutate. Mõelge, milliseid küsimusi või arutelujuhiseid kasutate õpilaste looga kaasamiseks ja loo sidumiseks SEL-i kontseptsiooniga.

3

Lugege Lugu Valjusti

Lugege lugu oma õpilastele ette, paluge neil kuulata või pöörata tähelepanu SEL-i kontseptsioonile, millele keskendute.

4

Arutage Lugu

Kaasake õpilased arutelusse loo ja selles esile tõstetud SEL-i kontseptsiooni üle. Esitage avatud küsimusi, mis julgustavad õpilasi jagama oma mõtteid, tundeid ja reaktsioone loole. Julgustage õpilasi looma seoseid loo ja oma elu vahel.

5

Modelleerige SEL-i Kontseptsiooni

Modelleerige õpilastele SEL-i kontseptsioon, kasutades näiteid loost ja oma elust. Näidake, kuidas näidata soovitud käitumist või kuidas seda kontseptsiooni reaalses olukorras rakendada.

6

Harjutage SEL-i Kontseptsiooni

Pakkuge õpilastele võimalusi SEL-i kontseptsiooni praktiseerimiseks rollimängude, rühmatöö või muude tegevuste kaudu. Julgustage õpilasi harjutamise ajal üksteist toetama ja julgustama.

7

Mõelge ja Arutage

Andke õpilastele aega mõelda oma SEL-i kontseptsiooni õppimise kogemustele ja sellele, kuidas nad saavad seda oma elus rakendada. Arutage klassiga, mida nad õppisid ja kuidas kavatsevad SEL-i kontseptsiooni tulevikus kasutada.

8

Järeltegevus ja Tugevdamine

Jätkake õpilastega, et tugevdada SEL-i kontseptsiooni tulevastes tundides ja tegevustes. Julgustage õpilasi jätkama selle kontseptsiooni praktiseerimist oma igapäevaelus.

Korduma kippuvad küsimused sotsiaalse emotsionaalse õppimise kohta

Mis on sotsiaalne ja emotsionaalne õppimine (SEL)?

Sotsiaalne ja emotsionaalne õppimine ehk lühidalt SEL on suurte tunnete juhtimiseks, suhete loomiseks, eneseteadvuse saamiseks, probleemide lahendamiseks, vastutustundlike valikute tegemiseks ja eesmärkide seadmiseks vajalike oskuste õpetamine ja arendamine. See keskendub avatud suhtlemisele, sotsiaalsele teadlikkusele ja empaatiale.

Miks on SEL õpilaste jaoks oluline?

SEL on õpilaste jaoks oluline, sest see aitab neil arendada olulisi eluks vajalikke oskusi, nagu emotsioonide juhtimine, positiivsete suhete loomine ja vastutustundlike otsuste tegemine. Need oskused on olulised edu saavutamiseks nii koolis kui ka elus.

Kuidas saavad õpetajad SEL-i oma õppekavasse lisada?

Õpetajad saavad SEL-i oma õppekavasse lisada, kasutades süžeeskeemi kui vahendit, mis hõlbustab SEL-iga seotud arutelusid ja rollimänge. Näiteks Storyboard That pakub platvormi süžeeskeemide loomiseks ja jagamiseks, mida saab kasutada emotsioonide, suhete, otsuste tegemise ja muu uurimiseks. Õpetajad saavad kasutada süžeeskeemi loojat, et juhendada õpilasi läbi dialoogiharjutuste, harjutada konfliktide lahendamise strateegiaid ja arendada tegelaskujusid, mis edendavad enese- ja sotsiaalset teadlikkust. Süžeeskeemid on loominguline ja kaasahaarav viis sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise edendamiseks klassiruumis.

Mis on SEL-õppe näide?

Sotsiaalse emotsionaalse õppimise (SEL) näide on klassiruumi harjutus, kus õpilased osalevad rühmaarutelus tegelase emotsioonide ja tegevuste üle loos. See tegevus aitab neil arendada oskusi, mis on seotud empaatia, perspektiivi võtmise ja erinevate seisukohtade mõistmisega, mis kõik on SEL-i võtmekomponendid. Samuti julgustab see õpilasi väljendama oma tundeid ja mõtteid turvalises ja toetavas keskkonnas, edendades emotsionaalset teadlikkust ja sotsiaalset suhtlust.

Kuidas saab SEL-i klassiruumis kasutada?

SEL-i saab klassiruumis kasutada mitmel viisil. siin on mõned näidised:

 1. Hommikused koosolekud
 2. Klassiruumi normid ja kokkulepped
 3. Konflikti lahendamine
 4. Emotsioonide reguleerimise tegevused
 5. Koostöös õppimine
 6. Peegeldus ja eesmärkide seadmine

Kuidas demonstreerite sotsiaalset emotsionaalset õppimist?

Õpetajana või juhendajana saate oma tegevuse, suhtluse ja õpetamismeetodite kaudu demonstreerida sotsiaalset ja emotsionaalset õppimist (SEL). Siin on võimalused SEL-i modelleerimiseks ja demonstreerimiseks oma rollis:

 1. Positiivsete suhete arendamine
 2. Eneseteadvus
 3. Emotsioonide regulatsioon
 4. Vastutus ja otsustusvõime
 5. Õpetage ja tugevdage SEL-i kontseptsioone
 6. Looge positiivne klassiruumi kultuur Julgustada empaatiat Edendada kaasatust

Vaadake Kõiki Õpetaja Ressursse
*(Algab 2-nädalane tasuta prooviversioon - krediitkaarti pole vaja)
https://www.storyboardthat.com/et/articles/e/sotsiaalne-emotsionaalne-õppimine
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Kõik õigused kaitstud.
StoryboardThat on ettevõtte Clever Prototypes , LLC kaubamärk ja registreeritud USA patendi- ja kaubamärgiametis