Søk
 • Søk
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/årsak-og-virkning


En stor del av historien er årsak og virkning forhold som oppstår, spesielt under konflikten og stigende handling. Enten å undersøke effekten på hovedpersonen, eller på selve plottet, er et viktig element i forståelsen av litteratur forholdet mellom handlinger eller hendelser og deres utfall, inkludert valg og konsekvenser.


Hva er årsak og effekt?

Årsak, eller årsak og virkning, er rett og slett en handling med en reaksjon. Når en hendelse oppstår, påvirker effekten historien, ofte endrer karakteren eller senere hendelser av en historie dramatisk. Årsak og effekt er også veldig viktig å plotte, flytte handlingen fremover.

Årsak og effektløksplan

Vurderingsnivå: K-5

Standarder

Selv om denne korte årsaken og effektlæringsplanen dekker flere aldersgrupper, er det nedenfor eksempler på Common Core State Standards for Grade 5. Vennligst se de vanlige kjernestandardstandardene for de riktige strengene som passer best.

 • ELA-Literacy.RL.5.1: Quote accurately from a text when explaining what the text says explicitly and when drawing inferences from the text.
 • ELA-Literacy.RL.5.2: Determine a theme of a story, drama, or poem from details in the text, including how characters in a story or drama respond to challenges or how the speaker in a poem reflects upon a topic; summarize the text.
 • ELA-Literacy.RL.5.3: Compare and contrast two or more characters, settings, or events in a story or drama, drawing on specific details in the text (e.g., how characters interact).

Mål

Studentene vil kunne identifisere eksempler og forklare forholdet mellom årsak og effekt i plottet.

Årsak og effekteksempler

Avdekker årsak og virkning i plotteksempel 1

En svært viktig del av historien er årsak og effektrelasjoner som kommer ut av hendelsene i plottet. For å få studentene til å forutsi og løse problemløsning, bør de demonstrere forståelsen av kjedereaksjoner fra en roman eller en kort historie. Å skape et storyboard som skildrer årsak og virkning av en handling, vil i stor grad øke forståelsen av årsak og effektforhold.

En aktivitet bruker en læreropprettet storyboard-mal, der en sak er oppført, og elevene må skildre arrangementet eller noen eksempler på effekt.

For eksempel:

 • Stanley er rammet av et par sko
 • Stanley blir arrestert
 • Stanley finner Kissing Kates leppestiftbeholder
 • Stanley og Zero klatre opp i fjellet
 • Stanley og Zero spiser løkene

Avdekker årsak og virkning i plotteksempel 2

En annen måte å lære årsak og effekt på er å bruke prediksjonsmetoder, ved å stille bestemte spørsmål under lesing når hendelser oppstår som er enten subtile eller stumpe. For eksempel, hvis du leser en historie som sier, "Været ble raskt værre", kunne læreren spørre klassen om å komme opp med effekter av dårlig vær. Med denne metoden forutsetter studentene mulig utfall eller effekt av ulike hendelser.


Årsak: Stormvær


Effekt: (Student-Generated Effects)

 • Vind
 • Regn
 • torden og lyn
 • Strømmen går ut

Valg og konsekvenser

En av fordelene ved lesing er å møte mange forestillede situasjoner og å observere hvordan tegn reagerer i disse forholdene. Dette kan gi ikke bare underholdning, men også innsikt i menneskets natur og gode leksjoner for vår egen karakter. I denne leksjonsplanen kan studentene fortelle og forklare sammenhengen mellom litterære tegnes valg og de resulterende konsekvensene med en T-Chart-aktivitet.

I litteraturen spiller tegnets valg og deres konsekvenser en avgjørende rolle i både tegning og karakterutvikling. Noen ganger er det et vesentlig vendepunkt at et tegn står overfor - eller et umulig dilemma - som helt forandrer arbeidets løpetid. Forstå disse viktige plottelementene har mange fordeler for studenter, viktigst, å anerkjenne både tilsiktede og utilsiktede utfall. Avbilder disse elementene i en T-diagram vil hjelpe elevene å visualisere hendelsesordenene, samt årsak og effektforholdene til hver handling, beslutning eller valg i litteraturen.


Spørsmål om beslutninger i litteratur

 1. Hva er et vendepunkt?
 2. Hvordan kjører tegn, hendelser og handling et plott?
 3. Hvorfor er det viktig å vite og følge hovedkarakterens valg og konsekvensene av disse valgene?
 4. Kan konsekvenser unngås?
 5. Tror du at du alltid har kontroll over utfallet av valg?

Valg og konsekvenser Eksempel og mal

Legg til en presentasjon

La elevene legge ved sin historieplate til et papir som krever at de gir en grundig forklaring på den dypere betydningen av deres utvalgte element gjennom historien. For å koble denne oppgaven med en presentasjon, se vår artikkel om hvordan du presenterer et storyboard.


Lag årsak og effekt regneark

Hvis du leter etter et annet trinn eller et alternativt oppdrag, kan du opprette årsak og virkning regneark til bruk i klassen din! Disse regnearkene kan tilpasses og skrives ut slik at elevene kan fylle ut med en blyant, eller de kan fylles ut i Storyboard Creator som et digitalt regneark. Du kan til og med lage flere versjoner for de studentene som kanskje trenger litt ekstra hjelp, og holder dem til stede for fremtidig bruk! Finn mange maler for å jobbe fra, eller bare start med et tomt lerret.

Hvordan Lære Årsak og Virkning i Litteratur

1

Introduser årsak og virkning (bakgrunn)

Forklar begrepet årsak og virkning i litteraturen, fremhev sammenhengen mellom handlinger/hendelser og deres utfall. Legg vekt på betydningen av årsak og virkning i plottutvikling og karakterprogresjon. Gi eksempler og diskuter hvordan årsak og virkning driver historien fremover.

2

Skildre årsak og virkning i plott (aktivitet 1)

Engasjer elevene i en aktivitet der de lager storyboards for å skildre årsak- og virkningsforhold i en roman eller novelle. Gi en mal med oppførte årsaker, og elevene må illustrere de tilsvarende hendelsene eller virkningene. Oppmuntre elevene til å tenke kritisk og vurdere kjedereaksjonene som følger av hver årsak.

3

Utforsk årsak og virkning gjennom spådommer (aktivitet 2)

Still spesifikke spørsmål til elevene under lesing når hendelser inntreffer som har årsak og virkning. Be for eksempel elevene om å forutsi virkningene av dårlig vær når historien nevner en storm. Oppmuntre elevene til å bruke fantasien og resonneringsferdighetene sine for å forutse mulige utfall basert på den gitte årsaken.

4

Analyser valg og konsekvenser (T-Chart-aktivitet)

Diskuter hvordan karakterers valg og deres konsekvenser former handlingen og karakterutviklingen i litteraturen. Engasjer elevene i en T-Chart-aktivitet der de identifiserer og forklarer årsak- og virkningsforhold til karakterenes beslutninger. Denne aktiviteten hjelper elevene å visualisere hendelsesforløpet og forstå de tiltenkte og utilsiktede resultatene.

5

Lag årsaks- og virkningsark (utvidelse)

For å styrke forståelsen ytterligere, lag årsak og virkning-arbeidsark som kan tilpasses og skrives ut eller fullføres digitalt ved hjelp av Storyboard Creator. Disse regnearkene kan gi studentene ekstra øvelse for å identifisere årsak- og virkningsforhold i litteraturen. Tilpass arbeidsarkene basert på elevenes spesifikke behov og evner.

6

Presenter storyboards og reflekter (valgfritt)

Oppmuntre elevene til å feste storyboardene sine til et papir som krever en grundig forklaring av den dypere betydningen av deres valgte årsak- og virkningselementer gjennom historien. For å forbedre deres forståelse og kommunikasjonsevner, bør du vurdere å la elevene presentere storyboardene og funnene sine for klassen. Dette fremmer engasjement, samarbeid og refleksjon over årsak- og virkningsforhold i litteraturen som er studert.

Ofte stilte spørsmål om årsak og virkning

Hvorfor er årsak og virkning et viktig konsept å undervise i, og hvordan er arbeidsarkene nyttige for klasseromsaktiviteter?

Årsak og virkning regneark er nyttige for klasseromsaktiviteter av flere grunner. De hjelper elevene til å utvikle kritiske tenkningsferdigheter, forbedre deres forståelse og resonneringsevner, fremme aktiv læring og forbedre elevenes evne til å knytte sammenhenger mellom hendelser og deres konsekvenser, og forbedre deres problemløsningsevner ytterligere. Å undervise i årsak og virkning kan hjelpe elevene til å forstå hvordan ting skjer, hvordan ulike hendelser henger sammen, og hvordan de kan lage spådommer om fremtidige utfall.

Hvordan kan jeg effektivt lære elevene mine årsak og virkning?

For å lære om årsak og virkning er det viktig å bruke en rekke undervisningsstrategier, inkludert praktiske aktiviteter, visuelle hjelpemidler, grafiske arrangører og eksempler fra den virkelige verden. Du kan også oppmuntre elevene til å knytte sammenhenger mellom årsak og virkning i sine egne liv, og hjelpe dem med å utvikle kritisk tenkning ved å stille åpne spørsmål. Dette vil hjelpe dem til å koble konseptet til deres egen kunnskap og tidligere erfaringer som vil hjelpe dem til å knytte forbindelser og beholde informasjon.

Hvordan kan jeg vurdere elevenes forståelse av årsak og virkning?

Du kan vurdere elevenes forståelse av årsak og virkning ved å be dem om å identifisere årsak- og virkningsforhold i tekster eller situasjoner i den virkelige verden, fullføre årsak-og-virkning grafiske arrangører, eller lage sine egne årsak-og-virkning-scenarier. Du kan også observere deres deltakelse i klasseaktiviteter og stille dem åpne spørsmål for å se etter forståelse.

Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/articles/e/årsak-og-virkning
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office