https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/lach-poëziebezwangerde-analyses

SMILE Poëzieanalyse

Studenten die onbekend of ongemakkelijk zijn met poëzie, worstelen vaak om nieuwe gedichten te begrijpen. In veel gevallen weten de leerlingen niet hoe ze een gedicht moeten analyseren, laat staan ​​de meest effectieve stappen om een ​​uitdagend gedicht te benaderen. Als dit het geval is, kunnen eenvoudige mnemonic apparaten zoals SMILE hen helpen om te beginnen.

SMILE is een acroniem dat studenten helpt om belangrijke aspecten van een gedicht te herinneren om te interpreteren. Elke brief staat voor een apart poëtisch element zoals hieronder uiteengezet.


S Structuur
M Betekenis
ik Imagery
L Taal
E Effect

Structuur

De structuur verwijst naar de fysieke en grammaticale samenstelling van het gedicht. Voor dit element dienen de leerlingen het volgende te overwegen voor hun poëzieanalyse:

 • Aantal verzen / stanzas
 • Vergelijkende lengte van verzen / stanzas (regelmatig of onregelmatig)
 • Lijn lengte
 • rijmschema
 • Herhaling, inclusief refrains
 • enjambementen
 • Zinstructuur en grammatica
 • Leestekens of gebrek daaraan

Betekenis

Bij het identificeren van de betekenis moeten de leerlingen het basisonderwerp van een gedicht samen met zijn dieper betekenis kunnen formuleren. Om echt een betekenis te krijgen, moet een lezer het bericht of het thema van een gedicht nauwkeurig kunnen identificeren. Dikwijls is dit nodig om een ​​figuratieve betekenis van een gedicht uit te werken. In Robert Frost's 'The Road Not Taken', bijvoorbeeld, geeft het basisvak een man die in het bos loopt, die moeite heeft om te bepalen welke weg te nemen. Om het gedicht volledig te begrijpen, moeten de lezers echter erkennen dat de bospaden de reis van het leven vertegenwoordigen en het bericht van het gedicht herinnert ons eraan dat elke keuze in het leven onherroepelijke gevolgen heeft. Het is vaak handig om een ​​basis van een gedicht te definiëren en stap M opnieuw voor de diepere betekenis van een gedicht na verdere analyse van andere elementen (stappen ILE).


Imagery

Imagery verwijst naar taal die een beroep doet op een van de vijf zintuigen - touch, smaak, geur, geluid en zicht. Imagery helpt de beschrijving van een schrijver te versterken door fysieke details te geven die de lezer in staat stellen de scène beter te voorstellen of de gevoelens van de spreker te begrijpen. Imagery kan figuratieve taal bevatten, maar hoeft niet, zoals in de onderstaande voorbeelden, van Joseph Moncure March uit "City Autumn" te worden genomen.


Geen figuratieve taal: Een dunne windblauw / Oude stof en papieren omlaag grijze straten

Figuratieve taal: Een sneeuwvlok valt als een dwergveer


Beide voorbeelden van beelden in "City Autumn" geven ons een visuele beeld van het najaar weer. Men doet dat met een letterlijke omschrijving en de andere met een effectieve gelijkenis.

Door beeldmateriaal toe te voegen aan een bepaald object, persoon of scène, verhoogt de schrijver het belang van dat detail en helpt hij negatieve of positieve waarde toe te voegen.


Taal

Taal verwijst naar de woorden van een schrijver, of een woordkeuze. Het gebruik van figuratieve taal dient hier te worden geïnterpreteerd en geïnterpreteerd, samen met geluidsapparaten, herhaling, de spreker 'dialect en vooral belangrijke woorden. Studenten kunnen de onderstaande vragen nuttig vinden bij het analyseren van poëtische taal.

 • Bevat het gedicht metafoor, gelijkenis, verpersoonlijking, hyperbole of andere figuratieve taal?
 • Speelt het gedicht met geluid met behulp van alliteratie, assonantie, herhaling of rijm?
 • Zijn er woorden die bijzonder verfijnd zijn of vooral basic? Heeft het rijm bijvoorbeeld afhankelijk van woorden als "hog" en "dog" of "absolution" en "circumlocution"?
 • Bevat het gedicht formele of informele dialect? Lijkt de spreker uit een bepaalde regio, land of culturele achtergrond te komen?

Effect

Bij het bepalen van het effect van een gedicht kunnen lezers hun eerste reacties bevatten. Hoe voelen zij zich na het lezen? Wat is de stemming van het gedicht? De lezers moeten dit element ook beoordelen na het bestuderen van de andere vier (SMIL). Op deze manier kunnen de studenten het effect van de gedichtenstructuur, beeldvorming, taal en boodschap overwegen als zij samenwerken.

De elementen in SMILE zijn zeker geen uitputtend middel om een ​​bepaald gedicht te analyseren, maar ze vormen een nuttige basis om te begrijpen. De verschillende stappen van SMILE hoeven niet in een bepaalde volgorde te worden afgerond, maar kunnen op elkaar bouwen als het begrip van de student ontvouwt.

Een makkelijke manier om je studenten in SMILE te betrekken, is om de verhaal van de vijf elementen te hebben. Door het combineren van tekstanalyse met visuele representatie via storyboards, zullen de studenten een concreet begrip van de nuances van het gedicht tonen. Overweeg het verhaalbord hieronder voor Robert Hayden's " Those Winter Sundays ". Gebruik dit voorbeeld en het sjabloon als een springplank om uw studenten SMILE-ing te krijgen!

SMILE Rubriek
Maak een storyboard met het acroniem SMILE om een ​​gedicht te analyseren.
Uitstekend
25 Points
Bevredigend
21 Points
Moet Worden Verbeterd
17 Points
Arm
13 Points
Structuur, Beeldspraak, Taal
De student identificeert en verklaart belangrijke voorbeelden of overzichten van de gedichtenstructuur, beeldtaal en taal.
De student identificeert en verklaart de meeste voorbeelden of overzichten van de gedichtenstructuur, beeldtaal en taal. Voorbeelden kunnen van ondergeschikt belang zijn, maar laten het begrip van het poëtische element zien.
De student identificeert en verklaart voorbeelden correct in ten minste een van de drie categorieën. De student probeert alle drie categorieën, maar toont geen duidelijk begrip.
Voorbeelden en beschrijvingen ontbreken of zijn te minimaal om te scoren.
Effect, Betekenis
Beschrijvingen in beide categorieën tonen een nauwkeurig begrip van de poëtische elementen en hun betekenis. De student begrijpt duidelijk de letterlijke en symbolische betekenis van het gedicht en hoe deze betekenis wordt ondersteund door middel van poëtische apparaten.
Beschrijvingen in beide categorieën tonen een basisbegrip van de poëtische elementen en hun betekenis. De student begrijpt de letterlijke betekenis van het gedicht en doet een poging om uit te leggen hoe deze betekenis wordt ondersteund door middel van poëtische apparaten.
Beschrijvingen tonen enig begrip van het algehele gedicht en zijn poëtische apparaten, maar missen fundamenteel belangrijke aspecten. De student begrijpt de figuurlijke betekenis niet.
Antwoorden weerspiegelen een gebrek aan begrip of ontbreken of zijn te minimaal om te scoren.
Storyboard-afbeeldingen
Voor elke sectie gekozen afbeeldingen zijn accuraat voor het gedicht en weerspiegelen tijd, moeite, gedachte en zorg met betrekking tot plaatsing en creatie van de scènes.
De afbeeldingen die voor elke sectie zijn gekozen, zijn meestal accuraat voor het gedicht. Ze weerspiegelen de tijd en moeite in het plaatsen en creëren van de scènes.
Voor elke sectie gekozen afbeeldingen zijn niet nauwkeurig voor het gedicht. De afbeeldingen kunnen worden overhaast of tonen minimale inspanning, tijd en zorg besteed aan het plaatsen en creëren van de scènes.
De meeste afbeeldingen missen te veel elementen of zijn te minimaal om te scoren. Er is weinig tijd of moeite gestopt in het plaatsen en creëren van de scènes.
Engelse Conventies / Proeflezen
Er zijn geen fouten in de spelling, grammatica of mechanica op het hele storyboard. Alle schrijfgedeelten weerspiegelen een zorgvuldige proeflezing en nauwkeurigheid van het gedicht.
Er zijn een paar fouten in de spelling, grammatica en mechanica op het hele storyboard. Alle schrijfgedeelten tonen nauwkeurigheid aan het gedicht en wat proeflezen.
Er zijn verschillende fouten in de spelling, grammatica en mechanica op het hele storyboard. De meeste schrijfgedeelten zijn geen afspiegeling van de proeflezen of nauwkeurigheid van het gedicht.
Fouten in de spelling, grammatica en mechanica bij het schrijven van delen van het storyboard beïnvloeden de communicatie ernstig.

Hoe de SMILE-techniek Voor Poëzieanalyse te Introduceren

1

Leg het Doel van Poëzieanalyse uit

Begin met het bespreken van het belang van het analyseren van poëzie om een ​​beter begrip te krijgen van de betekenis, technieken en impact op de lezer. Benadruk dat poëzieanalyse studenten helpt het kunstenaarschap en vakmanschap van dichters te waarderen.

2

Introduceer de SMILE-techniek

Presenteer de SMILE-techniek als een nuttig kader voor het analyseren van poëzie. Leg uit dat SMILE staat voor Structure, Meaning, Imagery, Language en Effect, en dat elk element bijdraagt ​​aan een uitgebreide analyse.

3

Breek elk Element van GLIMLACH af

Begin met Structuur en leg uit hoe het verwijst naar de vorm van het gedicht, inclusief aspecten als rijmschema, metrum en strofestructuur. Ga verder met Betekenis en bespreek het centrale thema, de boodschap of het doel van het gedicht. Onderzoek vervolgens Beeldspraak en de rol ervan bij het creëren van levendige zintuiglijke ervaringen en het vergroten van het begrip van de lezer. Bespreek Taal, met de nadruk op het gebruik van figuurlijk taalgebruik door de dichter, woordkeuze en toon. Bedek ten slotte Effect en benadruk hoe het gedicht de lezer emotioneel, intellectueel of esthetisch beïnvloedt.

4

Geef Voorbeelden en Modelanalyse

Deel voorbeelden van gedichten en modelleer de toepassing van de SMILE-techniek. Demonstreer hoe elk element van SMILE in de gegeven voorbeelden kan worden geanalyseerd, waarbij de opgedane inzichten en de gemaakte verbanden worden uitgelegd.

5

Oefen met geleide analyse

Betrek leerlingen bij begeleide analyseactiviteiten met behulp van verschillende gedichten. Zorg voor aanwijzingen of begeleidende vragen die leerlingen ertoe aanzetten de SMILE-techniek toe te passen en hun bevindingen te bespreken.

6

Moedig Onafhankelijke Analyse aan

Laat leerlingen geleidelijk overstappen op onafhankelijke analyse van gedichten met behulp van de SMILE-techniek. Wijs gedichten toe voor individuele analyse en geef indien nodig ondersteuning en feedback.

Veelgestelde vragen over SMILE-poëzie

Wat is SMILE in poëzieanalyse en hoe kan het studenten helpen poëzie beter te begrijpen?

SMILE is een acroniem dat staat voor Structure, Meaning, Imagery, Language en Effect. Het is een raamwerk dat docenten kunnen gebruiken om studenten te helpen poëzie effectief te analyseren. Door een gedicht op te splitsen in zijn structurele componenten, de betekenis, beeldtaal en taal te onderzoeken en het algehele effect op de lezer te overwegen, kunnen studenten een beter begrip krijgen van het gedicht en de thema's ervan.

Kan SMILE gebruikt worden met elk type poëzie, of is het specifiek voor bepaalde stijlen of genres?

SMILE kan bij elk type poëzie worden gebruikt, ongeacht stijl of genre. Het raamwerk is ontworpen om studenten te helpen bij het analyseren van de verschillende elementen waaruit een gedicht bestaat, inclusief de vorm, betekenis, beeldspraak en taal. Leraren kunnen het SMILE-kader aanpassen aan de specifieke behoeften van hun leerlingen en de gedichten die ze bestuderen.

Kan SMILE worden gebruikt bij leerlingen van alle leeftijden en niveaus?

Ja, SMILE kan worden gebruikt met studenten van alle leeftijden en niveaus. Het kader kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van de studenten en het niveau van de gedichten die worden bestudeerd. Voor jongere leerlingen kunnen leerkrachten zich richten op de meer concrete elementen van SMILE, zoals structuur en beeldtaal, terwijl voor oudere leerlingen leerkrachten de meer complexe aspecten van het raamwerk kunnen verkennen, zoals taal en effect.

Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/lach-poëziebezwangerde-analyses
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office