https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/poëzie-analyse-tpcasttPoëzieanalyse en TPCASTT

Poëzie is potentieel de meest expressieve vormen van literatuur. Het roept emoties op, brengt stemmingen, vertelt een verhaal en creëert diepe en diepe en universele gevoelens bij zijn lezers. Deze zelfde kwaliteit maakt poëzie echter moeilijker te ontleden dan proza, en kan frustrerend zijn voor onervaren studenten.

Door studenten te leren naar een gedicht te kijken met een volgorde van bewerking in gedachten, krijgen ze een kader om hun analyse te starten. TPCASTT staat voor titel, parafrase, connotatie, houding/toon, shift, titel, thema. Deze methode is geweldig om studenten te laten lezen en afleiden met weinig hulp van de instructeur. TPCASTT-poëzieanalyse versterkt de belangrijkste thema's en zorgt ervoor dat studenten de belangrijke concepten van elk gedicht begrijpen. Gebruik enkele of alle activiteiten in deze lesgids om uw leerlingen enthousiast te maken voor poëzie!

Ons aanbevolen TPCASTT-lesplan

Deze les geeft een overzicht van het TPCASTT-systeem voor het interpreteren van poëzie en biedt studenten een systeem van hypothese en ontdekking. Dit zal studenten helpen om zich bezig te houden met de subtiliteiten van poëzie, voorbij het gezicht van de tekst.

Rangniveau: 3-12

normen

Hoewel deze les in veel leerjaren kan worden gebruikt, worden de Common Core State Standards voor de klassen 9-10 hieronder vermeld. Raadpleeg uw Common Core State Standards voor de juiste kwaliteit geschikte strengen.

  • ELA-Literacy.RL.6.1: Cite textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.7.1: Cite several pieces of textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.8.1: Cite the textual evidence that most strongly supports an analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.2: Determine a theme or central idea of a text and analyze in detail its development over the course of the text, including how it emerges and is shaped and refined by specific details; provide an objective summary of the text

Tijd: twee klassikale bijeenkomsten van 45 minuten

Lesspecifieke essentiële vragen

  1. Hoe creëren grote schrijvers een stemming die een lezer door hun werk kan voelen?
  2. Wat zijn de onderdelen van een gedicht en hoe kunnen we de betekenis ervan leren analyseren?
  3. Wat is het belang van de titel van een gedicht?
  4. Hoe beïnvloeden literaire elementen het begrip van een lezer van een literair werk?

Doelstellingen

Studenten kunnen de elementen in een gedicht lezen en uitleggen met behulp van de TPCASTT-methode voor poëzieanalyse.


Voor het lezen

Voordat u begint met lezen, is het een goed idee om studenten kennis te laten maken met de stappen van TPCASTT en eventuele termen die nieuw voor hen zijn, door te nemen.


T

TITEL

Vraag de cursisten over de titel na te denken en een voorspelling te doen over waar het gedicht over zal gaan. Zorg ervoor dat dit gebeurt voordat u het gedicht leest of achtergrondinformatie geeft.
P

PARAFRASE

Na de titel moeten de leerlingen het gedicht parafraseren. De leerlingen kunnen het gedicht regel voor regel in hun eigen woorden vertalen of het werk als geheel samenvatten. Vertel hen op dit punt niet te raden of af te leiden wat de auteur zou kunnen zeggen. Houd het concreet en letterlijk.
C

CONNOTATIE:

Nu is het tijd voor studenten om dieper te kijken. Vraag ze om het gedicht te onderzoeken op een betekenis die verder gaat dan wat er in de tekst staat. Vraag ze af te leiden, te raden, vragen te stellen en na te denken over de emoties en gevoelens die de regels oproepen. Ze moeten zoeken naar beeldtaal, beeldspraak en geluidselementen.
EEN

HOUDING/TOON

Vraag na te denken over de toon van de spreker. Vraag hen enkele woorden te bedenken om te beschrijven hoe die toon klinkt. Is het van streek, boos, blij, melancholiek? Ze kunnen directe aanhalingstekens vinden of woorden opsommen die allemaal dezelfde connotatie hebben.
S

VERSCHUIVING

Vraag de cursisten na te denken over de houding of toon van de spreker en eventuele verschuivingen of veranderingen te noteren. Ze kunnen specifiek zoeken naar sleutelwoorden, tijdsverandering, interpunctie die anders is dan wat eraan voorafging.
T

TITEL

Vraag de cursisten om de titel nog eens te onderzoeken. Nu ze veel van de letterlijke en interpretatieve betekenissen van het werk hebben ontdekt, kun je ze vragen wat ze denken dat de titel betekent. Waren ze correct met hun eerste voorspelling? Waren ze fout? Waarom?
T

THEMA

Laat de leerlingen tot slot in hun eigen woorden aangeven wat het onderwerp van het gedicht is. Wat hebben ze geleerd? Wat probeerde de auteur, verteller of spreker de lezer te vertellen?

Tijdens het lezen

Het is van cruciaal belang dat studenten zich concentreren op het luisteren naar het hardop voorgelezen gedicht voordat ze aan de TPCASTT beginnen. We raden de leerlingen aan om het in stilte voor zichzelf te lezen en er vervolgens naar te luisteren, hardop voorgelezen door de leraar of met behulp van multimedia. Vraag de leerlingen, nadat ze het twee keer hebben gelezen, wat ze hebben opgemerkt of wat er is veranderd de tweede keer dat ze het hoorden/lezen? Pas op dat u niet in een grote klasdiscussie verzeild raakt, dit kan afbreuk doen aan de activiteit.


Na het lezen

Als dit de eerste keer is dat je TPCASTT met je lessen doet, raad ik je aan om coöperatief leren toe te staan. Laat de leerlingen in tweetallen of groepjes samen de analyse maken. Als dit niet hun eerste keer is, daag ze dan uit door ze te vragen het individueel te doen; de leraar kan altijd besluiten om daarna een "think, pair, share" te doen indien nodig.

Zodra ze hun werkblad hebben voltooid en het is gecontroleerd, kunnen studenten beginnen met het maken van hun storyboard en uitleggen wat ze voor ideeën hebben bedacht. Na afloop kun je studenten hun storyboards en bevindingen laten presenteren aan de klas! Bekijk ons artikel over het presenteren van een storyboard!

Als je geen computertoegang hebt, ga dan direct naar delen en klasdiscussie.


Voorbeelden van TPCASTT-sjablonen

Gerelateerde activiteiten

Bekijk deze TP-CASST-activiteiten uit onze gidsen over "The Raven" , "Jabberwocky" en "On Being Brought from Africa to America".
Hoe de TPCASTT-methode te Gebruiken Voor Poëzieanalyse

1

Introduceer TPCASTT (vóór lezen)

Leg de TPCASTT-methode uit aan de leerlingen en bespreek het doel ervan bij het analyseren van poëzie. Benadruk de betekenis van de titel en moedig leerlingen aan om voorspellingen te doen over de inhoud van het gedicht.

2

Lezen en parafraseren (tijdens het lezen)

Laat de leerlingen het gedicht lezen en parafraseren in hun eigen woorden. Concentreer u op de letterlijke betekenis van het gedicht en vermijd interpretatie in dit stadium.

3

Ontdek connotatie en toon (tijdens lezen)

Begeleid leerlingen om de connotaties, emoties en beelden in het gedicht te analyseren. Moedig ze aan om conclusies te trekken, vragen te stellen en na te denken over de gevoelens die door de regels worden opgeroepen. Bespreek de toon van de spreker en de impact ervan op de algemene betekenis.

4

Identificeer verschuivingen (tijdens lezen)

Moedig studenten aan om eventuele verschuivingen of veranderingen in de houding, toon of perspectief van de spreker in het hele gedicht te identificeren. Zoek naar sleutelwoorden, interpunctie of structurele veranderingen die duiden op een verschuiving in betekenis.

5

Bekijk de titel en het thema opnieuw (na lezing)

Kijk nog eens naar de titel en vraag de leerlingen na analyse van het gedicht na te denken over de betekenis ervan. Bespreek of hun aanvankelijke voorspellingen overeenkwamen met de daadwerkelijke inhoud. Begeleid ten slotte de leerlingen bij het bepalen van het thema of het hoofdonderwerp van het gedicht en onderbouw hun interpretatie met bewijzen uit de tekst.

Veelgestelde vragen over TPCASTT Poëzieanalyse

Wat is TPCASTT poëzieanalyse?

TPCASTT is een acroniem voor een methode van poëzieanalyse die staat voor Titel, Parafrase, Connotatie, Attitude/Tone, Shift, Titel (weer) en Thema. Het is een gestructureerde aanpak die studenten helpt de betekenis en thema's van een gedicht te analyseren en te begrijpen.

Waarom is TPCASTT-poëzieanalyse belangrijk?

TPCASTT-poëzieanalyse is belangrijk omdat het studenten een stapsgewijze methode biedt om een gedicht te analyseren. Het helpt studenten de belangrijkste elementen van een gedicht te identificeren en te interpreteren, zoals een titel, de houding en toon van de auteur en het thema. Door een gedicht op te splitsen in deze componenten, kunnen leerlingen het gedicht en de betekenis ervan beter begrijpen.

Hoe werkt TPCASTT poëzieanalyse?

De TPCASTT-methode werkt door studenten een reeks stappen te laten volgen om een gedicht te analyseren. Eerst bekijken de leerlingen de titel van het gedicht en doen ze voorspellingen over waar het gedicht over zal gaan. Vervolgens parafraseren ze het gedicht in hun eigen woorden om de betekenis ervan beter te begrijpen. Daarna analyseren studenten de connotaties van woorden in het gedicht en de houding en toon van de auteur. Vervolgens zoeken ze naar eventuele verschuivingen in het gedicht en identificeren ze hun betekenis. Ten slotte bekijken de leerlingen de titel van het gedicht opnieuw om te zien of het een nieuwe betekenis heeft en om het algemene thema te bepalen.

Vind meer van dit soort activiteiten in onze 6-12 ELA- categorie!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/poëzie-analyse-tpcastt
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office