https://www.storyboardthat.com/nl/blog/e/lab-veiligheid

Lab Veiligheid

Door Oliver Smith

Vind deze en andere geweldige bronnen voor leerkrachten in onze onderwijsblog!


Lab Veiligheidsideeën


Veiligheid introduceren in het Science Lab

Een goed begrip van laboratoriumveiligheidspraktijken is essentieel voor onze studenten om praktisch werk in het laboratorium uit te voeren. Studenten houden ervan om praktisch werk te voltooien en kunnen veel leren van praktische activiteiten. Het is een effectieve manier om het principe van wetenschappelijk onderzoek te onderwijzen, studentvaardigheden in meten en observeren te ontwikkelen en studenten te motiveren en te betrekken, maar veiligheid moet altijd voorop staan. Een goede eerste stap is ervoor te zorgen dat alle praktische activiteiten correct en grondig door de opvoeder worden beoordeeld voordat de activiteit plaatsvindt. Opvoeders moeten het experiment of de demonstratie eerst vóór de les uitvoeren om eventuele risico's te begrijpen. Vraag advies aan collega's; als ze een soortgelijk praktisch hebben gedaan voordat ze zich bewust zijn van mogelijke gevaren.

Maak tijdens het praktische werk een lijst van alle apparatuur of activiteiten die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn en begin na te denken over hoe u het veiliger kunt maken voor uw studenten. Er zijn een aantal strategieën en apparaten die kunnen worden gebruikt om potentiële schade aan studenten te verminderen. Als er geen strategieën zijn die dit risico voldoende kunnen verminderen, moet u studenten niet toestaan de activiteit te voltooien. U kunt ook het practicum als demonstratie leiden, een computersimulatie gebruiken of een video laten zien. Er zijn verschillende strategieën en ideeën die u met studenten kunt gebruiken om hen te helpen een meer actieve rol te spelen bij het beheren van hun veiligheid en die van anderen, zowel binnen als buiten het laboratorium. Het is belangrijk om studenten te laten wennen aan goede, zorgvuldige en veilige wetenschappers, zelfs voordat ze het lab binnenkomen. Studenten mogen nooit een lab betreden zonder een medewerker. Studenten moeten zich te allen tijde bewust zijn van zichzelf en elkaar. De beste manier om dit te doen is laboratoriumveiligheid op een leuke en boeiende manier te introduceren!Maak een Storyboard 

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Lab-regels

Een goede plek om te beginnen met labveiligheid is met een set lab-regels. Deze regels verschillen van lab tot lab, maar er zijn een paar regels die universeel zijn. Vaak worden deze lab-regels aan het begin van het schooljaar behandeld en vervolgens ofwel vergeten of niet goed begrepen door studenten.

Deze regels moeten het hele schooljaar worden herzien, met bijzondere aandacht voor regels die relevant zijn voor de laboratoriumactiviteit die u doet. Met behulp van Storyboard That kunt u uw studenten snel en gemakkelijk een visuele set laboratoriumregels laten maken. Visuele lab-regels kunnen ook studenten helpen wier eerste taal niet Engels is. Deze visuele regels kunnen eenvoudig worden aangepast en opnieuw ontworpen voor een specifiek laboratorium of activiteit.


Lab Safety Rules
Lab Safety Rules

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Maak een Storyboard 

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Zoek het gevaar

"Spot the Hazard" kan begin dit jaar worden gebruikt als een startactiviteit. Met behulp van dit storyboard, of een verhaal dat je hebt gemaakt, laat je leerlingen de plaatsen op de foto identificeren waar er een potentieel gevaar is. Studenten kunnen beginnen na te denken over het herkennen en beheren van gevaren in het lab en het is een geweldige stimulans voor een klasgesprek over labveiligheid. Er zijn veel potentiële activiteiten die kunnen worden voltooid nadat u deze oefening met uw studenten hebt gedaan. Je kunt ze een reeks visuele lab-regels laten maken op basis van de gevaren die ze hebben opgemerkt. Als alternatief kunnen ze de gevaren van het storyboard bewerken en een lab tonen dat vrij is van slechte praktijken. Je kunt zelfs je studenten een eigen storyboard laten maken met twee cellen: een cel met een onveilig lab en een cel met een veilig lab.


Lab safety
Lab safety

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Maak een Storyboard 

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn alle apparaten die zijn ontworpen om uw lichaam tegen letsel te beschermen. Deze uitrusting omvat kleding, schoenen, oogbescherming, gehoorbescherming en gasmaskers. Niet alle PBM is nodig voor elke activiteit in het lab, maar het is belangrijk dat de PBM overeenkomt met de activiteit die studenten voltooien. Studenten moeten de verschillende soorten gebruikte apparatuur begrijpen en ze moeten ook begrijpen hoe en wanneer ze moeten worden gebruikt.

Oogbescherming moet door alle mensen worden gedragen, inclusief leraren en assistenten van leraren, indien nodig. Ze moeten worden gebruikt wanneer studenten met gevaarlijke procedures werken. Leraren moeten ervoor zorgen dat ze goed passen en dat ze over de ogen worden gedragen en niet rond de nek of op het voorhoofd. Oogbescherming moet worden gedragen bij het gebruik van chemicaliën die schade kunnen veroorzaken als ze de ogen bereiken of als het experiment veren of draden onder spanning gebruikt.

Ruis kan ook gevaarlijk zijn voor studenten. Het volume van het geluid en de tijd dat studenten worden blootgesteld aan het geluid moeten beide in aanmerking worden genomen bij het voorbereiden van een practicum. Als het geluid boven de aanbevolen richtlijnen ligt, moeten gehoorbeschermers worden gebruikt. Als het geluid deze niveaus overschrijdt, kan gehoorbeschadiging optreden, waaronder tinnitus of zelfs doofheid.

Handschoenen bieden handen bescherming tegen verschillende gevaren. Het juiste type handschoen moet worden afgestemd op de potentiële gevaren. Hittebestendige handschoenen kunnen bijvoorbeeld de kans verkleinen dat uw huid door hete voorwerpen wordt verbrand. Hittebestendige handschoenen verminderen ook uw behendigheid omdat ze vaak dik zijn, dus dit is iets om over na te denken bij het kiezen van uw persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om kleding en huid te beschermen, kunnen laboratoriumjassen of schorten worden gebruikt. Labjassen zijn heel vaak gemaakt van een materiaal dat bestand is tegen corrosie. Zoals bij alle andere PBM, is het belangrijk dat de laboratoriumjas of -schort de juiste maat heeft voor de gebruiker. Als ze te lang zijn, kan dit struikelgevaar veroorzaken. Lange mouwen kunnen ook gevaarlijk zijn omdat ze dingen omver kunnen werpen of in potentieel gevaarlijke vloeistoffen kunnen worden ondergedompeld.

Storyboard That kan worden gebruikt om studenten te leren over de verschillende stukken PBM en wanneer deze moeten worden gebruikt. Geef studenten een voorbeeld of laat uw studenten een T-Chart maken en laat ze stukjes PBM identificeren die nodig zijn voor verschillende procedures.


Personal Protective Equipment
Personal Protective Equipment

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Maak een Storyboard 

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Risicobeoordeling voor studenten

Het is nooit te vroeg om studenten aan het denken te zetten over risico's en manieren om ze te beheren. Studenten kunnen Storyboard That gebruiken om hun ideeën te organiseren over potentiële risico's die aan een activiteit zijn gekoppeld en manieren om dat risico te verminderen. Dit kan ook zeer nuttig zijn wanneer studenten hun eigen experimenten beginnen te ontwerpen.


Risk Assessment
Risk Assessment

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Maak een Storyboard 

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Lab Gevaarsymbolen

In het lab gebruiken studenten soms potentieel schadelijke stoffen. Een manier om het risico te verminderen, vooral bij het gebruik van zuren en basen, is door ze te verdunnen. Het is belangrijk dat studenten chemische labels kunnen interpreteren om het risico te begrijpen en te weten welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen. Lees richtlijnen bij de mogelijke risico's die hiermee gepaard gaan wanneer u besluit welke chemicaliën u in het laboratorium wilt gebruiken. Als de chemische stof niet veilig is om te gebruiken met je studenten, gebruik hem dan niet. Er is een internationaal systeem voor het identificeren van gevaren die verband houden met verschillende chemicaliën.


risico Omschrijving
ontplofbaar De stof kan exploderen en is onstabiel
Brandbaar De stof kan gemakkelijk in brand steken
oxiderende De stof kan tijdens verbranding zuurstof aan een brandstof leveren
bijtend De stof is bijtend en kan brandwonden en oogletsel veroorzaken
giftig De stof is dodelijk of schadelijk als deze wordt ingeslikt, ingeademd of in contact komt met de huid
Gevaarlijk voor het milieu De stof is een gevaar voor het leven in het milieu en kan betekenen dat de stof gevaarlijk is voor het waterleven
Gezondheidsrisico De stof kan irritatie en gevoeligheid op of in het lichaam veroorzaken
Ernstig gezondheidsrisico De stof is een ernstig gezondheidsrisico, inclusief chronische gezondheidseffecten zoals kanker
Gas onder druk Een gas of opgelost gas wordt onder druk gehouden. Dit betekent niet dat het gas zelf gevaarlijk is, maar zelfs normaal veilige gassen brengen risico's met zich mee wanneer ze onder druk staan

Hazard Symbols Chart
Hazard Symbols Chart

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Maak een Storyboard 

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)


Hazard Symbols
Hazard Symbols

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Maak een Storyboard 

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Lab veiligheid posters

Een geweldige manier om studenten vertrouwd te maken met veiligheid en procedures in het science lab is door ze posters voor labveiligheid te laten maken die ze in de klas kunnen ophangen. Wijs studenten een ander onderwerp toe om een poster over te maken, of het nu een regel of een gevarensymbool is. Ze kunnen vervolgens een poster maken die visualiseert wat de regel of het symbool is en waarom het belangrijk is.

Het kan echter praktischer zijn voor u als leraar om de posters voor uw klas van tevoren te maken en ze te gebruiken als leermiddelen. U kunt onze postersjablonen voor laboratoriumveiligheid bekijken , waarmee u uw posters eenvoudig kunt aanpassen! Het maakt het ook gemakkelijker om de meest recente informatie te hebben, omdat u altijd terug kunt komen om uw posters te bewerken en nieuwe te printen.


Maak een Storyboard 

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Discussie Storyboards

Discussie storyboards kunnen een geweldige stimulans zijn voor discussie over alle wetenschapsgebieden, inclusief laboratoriumveiligheid. Hiermee kunt u potentiële misvattingen die studenten hebben, wegnemen voordat ze aan hun praktische werk beginnen. Lees het artikel over Science Discussion Storyboards voor meer informatie, waaronder verschillende manieren om discussie-storyboards in de klas te gebruiken.


Discussion Storyboard - MS - Lab Safety
Discussion Storyboard - MS - Lab Safety

Voorbeeld

Pas dit storyboard aan

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Maak een Storyboard 

(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)Meer informatie

Aanvullend laboratoriumveiligheidsadvies is te vinden bij OSHA (Occupational Safety and Health Administration), NSTA (National Science Teachers Association) of de ACS (American Chemical Society). Houd er rekening mee dat gezondheids- en veiligheidsregels, voorschriften en goede praktijken voortdurend worden bijgewerkt en regelmatig worden gewijzigd.


Afbeelding Attributies


Hulp Share Storyboard That!

Lees meer van onze blog

Leraar Favorieten

Haal het meeste uit Storyboard That met deze geweldige functies!

Classroom Features

Tijdens uw 14-dagen gratis trial, zal u en uw leerlingen volledige toegang tot alle de klas functies.

 • Onbeperkt Storyboards met maximaal 100 cellen
 • Persoonlijke Leraar Dashboard
 • Ondersteuning voor Google Sign On

Photos for Class

Gemakkelijk te vinden dat perfecte foto dankzij de integratie met Photos for Class .

 • Miljoenen Creative Commons-foto's
 • Automatisch aangehaald bij gebruik
 • Maakt storyboards POP

Krachtige export

Nadat je storyboard is gemaakt, kun je het eenvoudig exporteren naar storyboard-cellen met een hoge resolutie, PDF, diavoorstelling en nog veel meer!

 • Exporteren naar PowerPoint, Keynote of Google Presentaties
 • Upload naar uw blog, wiki, e-mail of sociale media
 • Maak klasposters en aangepaste printables

presentatie Ready

Snel omslaan elke storyboard in een presentatie om onmiddellijk feedback te krijgen!

 • One Click live diavoorstellingen
 • Exporteren naar PowerPoint (Keynote, en Google Presentaties compatibel)
 • Maak een nieuwe presentatie net zo gemakkelijk na bewerkingen
Start Mijn Gratis Proefleraar

Op Zoek Naar Meer?

Controleer de rest van onze Leraar Gidsen en lesplannen!
Onze Affiches op ZazzleOnze Lessen Over Teachers Pay LeerkrachtenClever Logo Google Classroom-logo Student Privacy Pledge signatory
https://www.storyboardthat.com/nl/blog/e/lab-veiligheid
© 2019 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
Start My Free Trial
Ontdek Onze Artikelen en Voorbeelden

Hulpbronnen voor leerkrachten

LesplannenWerkbladsjablonenPoster-sjablonenStoryboard-sjablonen

Filmbronnen

FilmbronnenVideomarketing

Geïllustreerde gidsen

ZakelijkOnderwijs
Probeer ook Onze Andere Sites!

Photos for Class - Zoeken naar School-Safe, Creative Commons Foto's! (Het Cites Zelfs voor u!)
Quick Rubric - gemakkelijk Zorg and Share goed uitziende Rubrieken!
Liever een andere taal?

•   (English) Lab Safety   •   (Español) Seguridad en el Laboratorio   •   (Français) Sécurité de Laboratoire   •   (Deutsch) Laborsicherheit   •   (Italiana) Lab Safety   •   (Nederlands) Lab Veiligheid   •   (Português) Segurança do Laboratório   •   (עברית) בטיחות מעבדה   •   (العَرَبِيَّة) سلامة المختبر   •   (हिन्दी) लैब सुरक्षा   •   (ру́сский язы́к) Лабораторная Безопасность   •   (Dansk) Lab Safety   •   (Svenska) Lab Safety   •   (Suomi) Lab Turvallisuutta   •   (Norsk) Lab Safety   •   (Türkçe) Laboratuar Güvenliği   •   (Polski) Bezpieczeństwo Laboratorium   •   (Româna) Siguranța Laboratorului   •   (Ceština) Bezpečnost Laboratoře   •   (Slovenský) Lab Safety   •   (Magyar) Lab Biztonság   •   (Hrvatski) Sigurnost Laboratorija   •   (български) Лабораторна Безопасност   •   (Lietuvos) Laboratorijos Sauga   •   (Slovenščina) Varnost lab   •   (Latvijas) Laboratorijas Drošība   •   (eesti) Lab Ohutus